کتاب استخدامی اداری ها
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

آیین نامه حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

آیین نامه حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری (تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۰۵/۶۰۸۱۰هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت احوال کشور- معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۳۲۸ مورخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰-

۲- صندوق: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.

۳- بیمه شده/ متقاضی: مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری که در صورت برخورداری از شرایط این آیین نامه، عضو صندوق و مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

۴- روستایی: کسی که به طور ثابت در روستا (موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب ۱۳۶۲-) ساکن است.

۵- عشایر: کسی که ساکن بخش عشایری موضوع ماده (۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب ۱۳۶۲- است.

۶- حق بیمه: درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه که بر اساس درآمد ماهیانه سطح یک صندوق از بابت هر بیمه‌شده توسط دولت به صندوق پرداخت می‌شود.

۷- مستمری: وجهی که مطابق قوانین و مقررات به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنها پرداخت می شود.

۸- مستمری بگیر: فردی که طبق قوانین و مقررات صندوق مشمول دریافت یکی از انواع مستمری (سالمندی، بازماندگان و از کارافتادگی کلی) شده است.

۹- افراد تحت تکفل: افرادی که طبق قوانین و مقررات صندوق واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده اصلی هستند.

ماده ۲- متقاضیان به شرط احراز تمامی بندهای زیر، از حمایت های موضوع این آیین نامه بهره مند می‌شوند:

۱- شرط سنی برای عضویت مشمولین این آیین نامه حداکثر (۵۰) سال است.

۲- متقاضی، در زمان ثبت درخواست بیمه پرداز (بیمه اجباری) یا مستمری بگیر اصلی هیچ یک از صندوق های بیمه اجتماعی نباشد.

تبصره- امکان بهره مندی از مزایای این آیین نامه برای آن دسته از متقاضیان که در زمان اقدام به عضویت، بیمه شده صندوق باشند، فراهم است.

۳- هر سه فرزند از یک مادر متولد شده و در زمان عضویت مادر، در قید حیات باشند.

۴- در زمان عضویت نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر (شوهر متقاضی) یا فرزند سوم و بیشتر، باید بالای (۲/۵) نباشد.

۵- فرزندان متقاضی (حداقل سه فرزند) باید دارای تابعیت ایرانی باشند.

ماده ۳- چنانچه بیمه شده در ایام بیمه پردازی، صاحب فرزند چهارم و پنجم گردد، به ازای هر فرزند دو سال سابقه متصل به سنوات بیمه پردازی ناشی از اجرای این آیین نامه اضافه می‌شود.

ماده ۴- در صورت عدم صحت مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید استعلام ها صورت گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی صلاح، بیمه شده از حمایت های موضوع این آیین نامه خارج خواهد شد و در صورت ارائه مدارک و مستندات قانونی، بیمه شده مطابق ضوابط، مشمول این آیین نامه قرار خواهد گرفت.

تبصره- در هر مرحله از عضویت، چنانچه ثابت شود که بیمه شده شرایط قانونی مندرج در این آیین نامه را نداشته است وی هیچ حقی نسبت به سوابق بیمه ای نخواهد داشت و تمامی مبالغ پرداختی از بیمه شده دریافت و مطابق ضوابط قانونی با او رفتار می شود.

ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور و تمامی صندوق ها، دستگاه ها و نهادها مرتبط با موضوع اجرای این آیین نامه مو؟فند زیرساخت ها لازم برای اخذ استعلام برخط و رایگان جهت دسترسی صندوق به تمامی اطلاعات هویتی مشمولین این آیین نامه و افراد تحت تکفل ایشان را فراهم نمایند.

ماده ۶- مجموع حق بیمه قابل پرداخت مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۱) قانون، شامل حق بیمه شده (پنج درصد (۵%)) و دوبرابر آن به عنوان سهم و کمک دولت (ده درصد (۱۰%) به صورت صددرصدی (۱۰۰%) (پانزده درصد (۱۵%))، توسط دولت پرداخت م‌شود.

ماده ۷- منابع قابل تخصیص جهت اجرای این آیین نامه در هر سـال شـامل منابع موضـوع ماده (۲۱) قانون و سایر منابع مجاز در بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ور سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- تعیین و تخصیص می یابد.

ماده ۸- نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول این آیین نامه به صندوق‌های بیمه‌ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق ها و ضوابط این و آیین نامه خواهد بود.

ماده ۹- تعهدات قـابل ارائه اعم از کوتاه مدت و بلندمدت به مشمولین این آیین نامه، تابع قوانین و مقررات صندوق خواهد بود.

ماده ۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این آیین نامه بوده و دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت یادشده هستند. همچنین وزارت مذکور موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت وزیران ارائه نماید.

محمد مخبر- معاون‌اول رئیس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام