کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی)

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

‌ماده ۱- دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به‌وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می‌باشد.

‌ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش‌آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از‌دانشجویان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و طلاب حوزه‌های علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون‌ و قانون معافیت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده ۷ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹‌ مجلس شورای اسلامی خواهند بود.

‌ماده ۳- متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلی‌که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید خدمت کنند و هیچ یک از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نماید‌مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو تعهد نسبت به استخدام و بکارگیری این قبیل متعهدین به نحوی که با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمایند.

‌ماده ۴- تسلیم گواهی‌نامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره‌مند‌شود ممنوع است مگر جهت تحصیل در رشته‌های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جدید و یا ضبط در پرونده استخدامی آنان‌در سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور که آن هم مستقیماً به صورت محرمانه از طریق واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۵- متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه تحصیل، اخراج و یا انفصال دائم از خدمت، استنکاف از‌استخدام، عدم استخدام ناشی از تقصیر، ترک خدمت و بازخرید نمودن خدمت و به طور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام یا‌قسمتی از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنایی مذکور در این قانون مکلفند دو برابر هزینه‌های تحصیلی و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی را‌حسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمایند، چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد‌انجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت کسر خدمت دریافت خواهد شد.

‌تبصره- چنانچه موارد یاد شده در ماده فوق ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وی تلقی نمود به تشخیص وزارت آموزش‌و پرورش، متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی لغو خواهد شد.

‌ماده ۶- دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق کارآموزی دانش‌آموزان‌دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.

‌تبصره- پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و‌وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در‌اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

‌ماده ۷- پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد‌بود.

‌تبصره- حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، به پذیرفته‌شدگان قبل از سال ۵۴ مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از‌خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده‌اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ ۱۳۶۸.۱.۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۸- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صلاحیت متعهدین، فارغ‌التحصیلان دانشسراهای تربیت معلم را استخدام و وضعیت‌استخدامی سایر متعهدین را به قطعی تبدیل و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار خواهد کرد.

‌ماده ۹- قوانین و مقررات مغایر با این تبصره و تبصره ۲ قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجرای قانون تربیت معلم مصوب۱۳۴۳.۳.۱۱ از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌ماده ۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۳.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام