کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

احتساب مدت تحصیل مرکز تربیت معلم جزو سابقه خدمتی رسمی

احتساب مدت تحصیل مرکز تربیت معلم جزو سابقه خدمتی رسمی

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸، « دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانش‌آموزان ‌دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد» که شرط استخدام آزمایشی در ابتدای دوره تحصیل مطابق قانون مارالذکر «سپردن تعهد خدمت» ذکر شده است.

۲- مطابق ماده ۷  قانون متعهدین، «پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه،گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد‌بود.»

۳- ذیل رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر داشته است: «… حکم مواد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ در خصوص فارغ التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود.»

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۰۹/۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره ‌۸۲۱۳۸ ت ۳۶۸ه مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۸ هیأت وزیران)
۲ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت برای متعهدین (تصویب نامه شماره ۳۱۶۶۱ ت۲۵۶۸۰‌ ه‍‌ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۲هیأت وزیران)
۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ دستورالعمل مربوط به متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش (بخشنامه شماره ۴۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ وزارت آموزش و پرورش)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱
۲ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ رأي شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام