کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

احتساب سابقه ایام فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام متعهدین خدمت

احتساب سابقه و پرداخت حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام متعهدین خدمت آموزش و پرورش

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-مطابق ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸، «دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به‌وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می‌باشد.»

۲-به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹، «دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانش‌آموزان ‌دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد» که شرط استخدام آزمایشی در ابتدای دوره تحصیل مطابق قانون مارالذکر «سپردن تعهد خدمت» ذکر شده است.

۳- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه در خصوص فارغ التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود.

۴- رای وحدت رویه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل و دریافت حقوق مدت ایام بلاتکلیفی دلالت دارد.

۵-برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متعهدین خدمت در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‎شوند و استخدام آنان به صورت خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد.

۶-طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمولین قانون پس از فرغت از تحصیل، مستحق استخدام رسمی هستند و پایان دادن به خدمت آنان پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست.

۷- بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمولین قانون پس از فراغت از تحصیل، استحقاق استخدام قطعی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سوابق خدمت دولتی را دارند.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۹/۰۹/۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره ‌۸۲۱۳۸ ت ۳۶۸ه مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۸ هیأت وزیران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵
۲ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
۳ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ رأی وحدت رویه شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
۴ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲
۵ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام