آزمون تعیین صلاحیت
آزمون های استخدامیاخبار اداری و استخدامی

دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰

انتشار دفترچه آزمون استخدام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰

شناسنامه قانون- قوه قضائیه در نظر دارد تعداد ۹۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را در دادگستری کل استان‌ها به‌صورت پیمانی استخدام نماید.

لذا كلیه متقاضیان، می‌توانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام آزمون

ثبت نام از سه شنبه ١٩ بهمن آغاز و تا پنج شنبه ٢٨ بهمن ١۴٠٠ ادامه خواهد داشت.

شرایط سنی

شرایط سنی شرکت در آزمون داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر سی وهشت (۳۸) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری است.

زمان برگزاری آزمون

کارت شرکت در آزمون ، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت و آزمون در روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمـار شـرکت کنندگان، حسب مورد در برخی از شهرستانها برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام در آزمون

هزینه ثبت نام در آزمون شامل ۱۰۰ هزار تومان هزینه ثبت نام به علاوه ۵ هزار تومان جهت خدمات پیامکی است. و آزمون در دو بخش عمومی و اختصاصی برگزار خواهد شد، مواد شرکت در آزمون را در لینک زیر مشاهده کنید:

لینک دانلود متن کامل آگهی

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه ۱۴۰۰

قوه قضاییه در نظر دارد به استناد بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و موافقت اصولی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد ۹۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش و مصاحبه به منظور خدمت در دادگستری کل استانها به صورت پیمانی استخدام نماید.

لذا کلیه متقاضیان، میتوانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز، نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.

نکته بسیار مهم:

با عنایت به اینکه در راستای اختیارات ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احتمال تغییر پستهای سازمانی، تشکیلات و ساختار دادگستریهای سراسر کشور وجود دارد و ممکن است برخی از پستهای سازمانی دارای متقاضی استخدام، رشته شغلها و یا حوزه های محل خدمت مندرج در این دفترچه، تغییر یابد، فلذا با یادآوری اختیارات ناشی از تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (ناظر بر مقطع بدو ورود خدمت) و اینکه جذب، بکارگیری و انتصاب کارمندان و تغییر پست، شغل و محل خدمت آنها بنا بر اقتضائات اداری و تمشیت مطلوب امور، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی میباشد، به آگاهی میرساند در موارد فوقالذکر و در صورت حذف و یا تغییر پست سازمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون که دارای متقاضی جذب و استخدام میباشد، دستگاه قضایی، مختار است که در این مورد، پست بلاتصدی دیگری متناسب با مدرک تحصیلی و یا هم طراز در شهرستان مورد تقاضا و در صورت فقدان پست متناسب، از پستهای شهرستانهای همجوار به آنان اختصاص و متقاضیان در پستهای مورد نظر منصوب نماید.

اطلاع از مفاد این اعلامیه به منزله اسقاط حق هرگونه اعتراض در این زمینه خواهد بود و متقاضیان موظف به تبعیت از تصمیم اخذ شده توسط دستگاه قضایی، در حدود قوانین و مقررات میباشند.

بخش اول: شرایط عمومی داوطلبان

 • ۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • ۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
 • ۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
 • ۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماریهای مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • ۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ۶- دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همطراز(برای مشاغلی که مدارک همطراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است)
 • ۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • ۸- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی بهموجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.
 • ۹- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان
 • ۱۰- داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و بازنشسته باشند.
 • ۱۱- به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن، در زمان استخدام نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرا یی باشند.

تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نها یی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

بخش دوم: شرایط اختصاصی داوطلبان

۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر سی وهشت (۳۸) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری.

تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان ۲۵ و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.

تبصره ۲: مواد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 • الف) پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان ۵ سال
 • ب) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
 • ج) میزان مدت خدمت ضرورت؛

۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیا یی انتخابی حداقل به مدت ده(۱۰) سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.)

تذکر: ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تار یخ فارغالتحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصی لی و در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت (تار یخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنی ن در قسمت معافیت دائم (تار یخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم) آخرین روز ثبت نام میباشد. ملاک عمل در محاسبه سن افراد، آخر ین روز ثبت نام میباشد.

بخش سوم: موادآزمون

الف- مواد آزمون عمومی

مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از:

 • ۱.فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
 • ۲.زبان و ادبیات فارسی
 • ۳.معارف اسلامی
 • ۴.زبان انگلیسی عمومی
 • ۵.اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 • ۶.هوش و توانمندیهای عمومی

تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصصی

مواد آزمون تخصصی در جدول بخش نهم همین دفترچه به تفکیک مشاغل آمده است.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱) میباشند. ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش پنجم: مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر روی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

الف) مطالعه شرایط آزمون

داوطلب متقاضی استخدام در آزمون، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱. عکس پرسنلی:

داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد:

– عکس (۴*۳ تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰*۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰*۴۰۰ پیکسل باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
– حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

تذکر ۱: اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تذکر ۲: عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تذکر ۳: (در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبت نام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافینتها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نما˻د تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد.
بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۲. کارت ملی

تذکر ۱: داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون ، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمـار شـرکت کنندگان، حسب مورد در برخی از شهرستانها برگزار خواهد شد.

ملاک تعِین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کار ت شرکت در آزمو ن ، به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط قوه قضائیه ، مورد بررسی قرا ر خواهد گرفت.

تذکر: داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، میتوانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر میباشد.

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام کادر اداری قوه قضاییه ۱۴۰۰

برای مشاهده جزییات و شرایط بیشتر به همراه شهرها کلیک کنید

34 دیدگاه

 1. سلام و روز بخیر
  من دانشجوی ترم 8 کارشناسی هستم و سوالم این بود که امکان داره منم بتونم شرکت کنم ؟ در صورت قبول شدن تا کی مهلت دارم که مدرک رو ارائه بدم ؟ چون تا شهریور ماه طول می کشه که درس هام تموم بشه و تصویه کنم . ممکنه راهنمایی کنید ؟

 2. من سرباز دادگستری ام و خدمتم آخر فروردین تموم میشه. الان نمیتونم ثبت نام کنم به خاطر کارت پایان خدمت؟؟؟
  لطفا یکی جواب بده

 3. روابط سیاسی و علوم سیاسی یکی هستن و کلیه واحدهاشونم یکیه در ضمن دیگه تو چارت درس های سیاست ما کارشناسی روابط سیاسی نداریم پس بهتره برا شغل متصدی امور دفتری دقیقا مشخص کنند ک کدوم رشته ها می تونند ثبت نام کنند…رشته علوم سیاسی رو هم وارد کنند…

 4. سلام ببخشید ما تو سمت ثبت نام بخش شغل مشکل داریم . اونجا خطا میده میگه که هیچ شغلی برای شما ثبت نشده است . الان ما یعنی نمی تونیم ثبت نام کنیم ؟
  ممنون میشم زودتر راهنمایی کنید .
  در ضمن شماره پشتیبان رو هم بی زحمت بفرستید تا لااقل از اونا بپرسیم .

 5. سلام وقت بخیر چرا آذربایجان شرقی رشته مددکاری اجتماعی را اصلا نمیبینههههه!!! اگه تو استخدامی قراره علوم اجتماعی بردارن بیخود کردن برا رشته مددکاری اجتماعی توداین ۱۰سال اخیرپذیرش دانشجو داشتن….ماها به چه امیدی زندگی کنیمممم بسه کم آوردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام