کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

ثبت نام آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۱

ثبت نام آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- فرایند ثبت نام آزمون جذب مترجم رسمی کتبی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

مهلت ثبت‌نام آزمون از ۲۲ تا ۳۱ خرداد ادامه دارد و آزمون کتبی در ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون مترجمان رسمی ۱۴۰۱

اطلاعیه فراخوان جذب مترجم رسمی قوه قضائيه سال ۱۴۰۱

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ می رساند؛ آزمون به صورت کتبی و طبق مقررات «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب سال ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و آیین نامه اجرایی مربوط به آن در روز جمعه مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۱ برگزار می گردد. ثبتنام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: org.sanjesh.www از روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ آغاز و در روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ پایان میپذیرد.

متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبتنام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف) شرایط متقاضيان:

۱. داشتن حداقل ۲۵ سال در زمان ثبت نام؛
۲. نداشتن پیشینه مؤثر کیفری؛
۳. عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۴. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عقیدتی؛
۵. عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی؛
۶. دارابودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

ب) مدارک مورد نياز در زمان ثبت نام اینترنتی:

۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

۲- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ( پنج میلون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش.

۳- فایل عکس اسکن شده: داوطلب میبایست یك قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

۳-۱- عکس ۴  ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
۳-۲- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳ -اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰  ۲۰۰ باشد.
۳-۴-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۳-۵ -حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۳-۶- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۳-۷- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبتنامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ج) تاریخ و نحوه ثبت نام:

کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون جذب مترجم رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در بند الف این اطالعیه نسبت به تهیه مدارك خواسته شده بر اساس بند )ب( می توانند از روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ لغایت روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ با مراجعه به درگاه اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند. در پایان ثبت نام به هر یك از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان الزم است از طریق درگاه مذکور نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول میباشد.

د) زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون :

۱- کارت شرکت در آزمون از روز سهشنبه مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۱ منحصراً در شهر
تهران برگزار خواهد شد.

۲ -ساعت شروع برگزاری آزمون و محل برگزاری آزمون در هنگام پرینت کارت بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نمیباشد و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

هـ) مواد آزمون:

۱ـ آزمون عمومی:

۱ -دستور زبان
۲ -واژگان
۳ -درك مطلب

۲ـ آزمون تشریحی:
۱ -ترجمه از زبان فارسی به زبان مقصد
۲ – ترجمه از زبان مقصد به زبان فارسی

تذكرات مهم:

۱- آزمون شامل دو بخش عمومی و تخصصی میباشد. بخش عمومی، در سطح تافل در زبان انگلیسی و همسطح آن در سایر زبانها و محتوای آزمون در دو بخش عمومی )چهارگزینه ای( و تخصصی )تشریحی( از مواد حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، پزشکی، فنی، قراردادها و … طراحی می شود.

۲ -آزمون عمومی (چهارگزینه ای) و آزمون تخصصی (تشریحی) در یك مرحله انجام می شود. کسانی که حدنصابهای تعیین شده را در آزمون عمومی (چهار گزینه ای) کسب نمایند، اوراق تشریحی آنان تصحیح می گردد. کسب حدنصاب در امتحانات کتبی، ملاک پذیرش داوطلب نمیباشد و از قبول شدگان در امتحانات کتبی برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد. معرفی افراد جهت انجام کارآموزی بر اساس بالاترین نمره مصاحبه و تعداد مورد نیاز می باشد.

۳- همراه داشتن فرهنگ لغت (Dictionary) در آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) مجاز نیست، ولی استفاده از آن، فقط در مرحله آزمون تشریحی مجاز است و نه هیچ وسیله دیگر (مانند موبایل و …)

۴- شرکت مترجمان رسمی برای اخذ پروانه مترجمی رسمی زبان دیگر بلامانع است.

۵- متقاضی می بایست ساکن استان مورد تقاضا باشد و حداقل برای مدت ۱۰ سال در همان استان فعالیت مترجمی نماید.

۶- آزمون در رشته زبان های خاص، در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کننده، برگزار نخواهد شد.

جدول شماره ۱- مترجمان رسمی مورد نياز مراكز استانها به تفکيک زبان (به جز استان تهران)

جدول شماره ۲- مترجمان رسمی مورد نياز استان تهران به تفکيک زبان

مشاهده جداول شماره ۱ و ۲ اطلاعیه آزمون مترجمان رسمی ۱۴۰۱

مدیریت نظارت بر وکلا، مشاوران، كارشناسان و مترجمان رسمی قوه قضایيه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام