کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

مواد و منابع آزمون استخدامی بانک ملی سال ۱۴۰۱ (حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی)

منابع آزمون استخدامی بانک ملی

شناسنامه قانون- با انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک ملی ایران سال ۱۴۰۱ مواد آزمون استخدامی بانک ملی مشخص شد.

منابع آزمون استخدامی بانک ملی سال ۱۴۰۱

الف- آزمون حيطه عمومی (ویژه عنوان شغلی همیار حفاظت- كد شغلی ۱۰۱ )

مواد آزمون عمومی عبارتند از:

۱ـ۱ـ معارف اسلامی* – ویژه اهل تشیع
۱ـ۲ـ معارف اسلامی- ویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی (حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی ـ زیدی)
۲ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۳ـ زبان و ادبیات فارسی
۴ـ فنّاوری اطلاعات (Word ،PowerPoint ،Excell و Internet)
۵ـ زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ـ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ـ هوش و توانمندی‌های عمومی

* اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسالمی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

** آزمون عمومی، نمره منفی دارد.

*** متقاضیان عنوان شغلی همیار حفاظت ـ کد شغلی (۱۰۱)، فقط به سؤاالت دو دفترچه آزمون حیطه عمومی ـ ویژه عنوان شغلی همیار حفاظت (کد شغلی ۱۰۱) و آزمون حیطه اختصاصی پاسخ میدهند و آزمون تخصصی ندارند.

ب- آزمون حيطه اختصاصي

ـ آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی (مشترک در کلیه عناوین شغلی)

ج- آزمون حيطه عمومی (ویژه كلیه عناوین شغلی بانكدار)

مواد آزمون عمومی عبارتند از:

۱ـ۱ـ معارف اسلامی* ـ ویژه اهل تشیع
۱ـ۲ـ معارف اسلامی ـ ویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی (حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی ـ زیدی)
۲ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۳ـ زبان و ادبیات فارسی
۴ـ فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I)
۵ـ زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ـ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ـ هوش و توانمندیهای عمومی

* اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می‌شود)، این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

** آزمون عمومی، نمره منفی دارد.

د- آزمون حيطه تخصصي

جدول شماره ۱- موادآزمون حیطه تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران سال ۱۴۰۱

منابع آزمون استخدامی بانک ملی
منابع آزمون استخدامی بانک ملی

تذكر: کلیه سوالات به صورت چهار گزینه‌ای به ازای هر پاسخ اشتباه به سؤالات، یک سوم نمره منفی و با ضریب ۱ در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۱: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می‌شود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر مالک قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: به منظور احراز مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره ۲ ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک، مربوط به کسب مهارتهای هفت گانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صالحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایند.

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک ملی ایران

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام