کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا | ویرایش نخست

مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا (تا جلسه سی ام)

به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف های خود و تقویت همسویی دستگاه ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور تا پایان جلسه سی ام (اسفند ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹) از سوی معاونت امور دولت دفتر هیئت دولت گردآوری و تنظیم شده و در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر می شود.

به گزارش شناسنامه قانون، در اواخر ســال ۱۳۹۸ كه شــيوع «كرونا ويروس كوييد ۱۹» به ايران محرز گرديد، به دليل سرعت شيوع و كشندگي بالاي آن و ضرورت اتخاذ تدابير هم افزا و همگراي دستگاه ها براي كنترل بيماري و پيامدهاي آن، شـوراي عالي امنيت ملي كشـور با صـدور مصـوبه اي «سـتاد ملي مقابله با بيماري كرونا» را ايجاد نمود.

ستاد ياد شده كه با عضويت مقامات و دستگاه هاي ذي ربط براي مقابله با ابعاد مختلف كرونا تشكيل يافته است، مرجع اصلي تصميم گيري در امور مرتبط با كرونا مي باشد و مصوبات آن، مبناي اقدام ساير دستگاه ها براي مواجهه هوشمند با كرونا قرار گرفته است.

در همین راستا معاونت امور دولت دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل مصوبات و بازتاب شایستۀ تصمیمات و تلاش های مستمر و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف‌های خود و هم چنین،‌ تقویت همسویی دستگاه ها در اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور را گردآوری نموده است.

در این مجموعه، مصوباتی که تاکنون در اختیار دفتر هیئت دولت قرار گرفته است، تنظیم و تدوین گردیده و در عین حال، قوانین و مقررات مرتبط با برخی از مصوبات یادشده به صورت تنقیحی در پاورقی مصوبه ذکر شده است.

 امید است تا زمان کنترل قطعی کرونا و استمرار فعالیت ستاد، مصوبات جلسه‌های بعدی آن نیز در اختیار مردم، دستگاه‌ها، جامعۀ دانشگاهی و حقوقی قرار گیرد.

مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام