انتشارات جهش
انتقال و مأموریت کارکنان

تشكيل كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

تشكيل كارگروه انتقال (مصوبه ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران)

هيئت وزيران درجلسه مورخ 25/1/1389 بنا به‌پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصدوبيست‌وهفتم و يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود.

1- كارگروهي با حضور آقايان محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فنآوري، حميدرضا حاج‌بابايي وزير آموزش و پرورش، مصطفي محمدنجار وزير كشور و لطف‌ا… فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به منظور بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص چگونگي و سازوكارهاي انتقال كاركنان دولت از شهر تهران تشكيل مي‌شود.

2- تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به‌كليه اعضاي كارگروه بعنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به‌موضوع ياد شده به‌وزيران عضو كارگروه تفويض مي‌شود.

3- تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام