کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

دادنامه تأکیدی دیوان عدالت اداری بر عدم نیاز به آزمون در تبدیل وضعیت ایثارگران

دادنامه تأکیدی دیوان عدالت اداری بر عدم نیاز به آزمون در تبدیل وضعیت ایثارگران (دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۰۵

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (آزمون) در بند ۱ بخشنامه ۱۱۳۵؍۱۴۰۱؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ تا حدی که متضمن تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بدون شرایط عمومی به ویژه بدون آزمون ورود به خدمت نموده اند.

عدم نیاز به آزمون در تبدیل وضعیت ایثارگران

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال عبارت (آزمون) در بند ۱ بخشنامه ۱۱۳۵؍۱۴۰۱؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ تا حدی که متضمن تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بدون شرایط عمومی به ویژه بدون آزمون ورود به خدمت نموده اند به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران تأمین اجتماعی و شرکت ها و مؤسسات تابعه و بانک رفاه کارگران ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱۱۳۵؍۱۴۰۱؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی)

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۳۵؍۱۴۰۱؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ (موضوع استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای غیررسمی ایثارگر به استناد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) و با توجه به بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ابهامات مطروحه از سوی واحدهای تابعه، بدین وسیله استخدام؍ تبدیل وضعیت استخدامی مشمول ذیل با رعایت سایر مفاد بخشنامه صدرالاشاره بلامانع می باشد:

۱- ایثارگران مشمول شاغل تمام وقت مندرج در بند (۲) بخشنامه فوق الذکر (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان) بدون رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه طرف شکایت پدر، مادر، خواهر و برادر شهید و همچنین همسر و فرزندان رزمندگانی که بدون آزمون در این دستگاه شاغل می باشند را به کیفیت مصرح مستحق تبدیل وضعیت موضوع حکم بند «د» تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ و نیز بند «و» تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ دانسته است در حالی که این امر برخلاف نظر مقنن و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدلول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های ۱۴۵۶ مورخ ۱۶؍۷؍۹۶ و ۷۱۹ مورخ ۳۰؍۶؍۹۹ و ۶۶۹ مورخ ۱۱؍۴؍۹۸ و بسیاری دیگر از آراء مشابه عبارت «وفق ضوابط» را در معنای رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی تصریح و تأکید کرده است و اساساً اعمال سهمیه را ناظر بر آزمون دانسته است و این مصوبه مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مغایر با سیاست کلی نظامی است لذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی از جمله ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند ۲ سیاستهای کلی نظام، تبصره د بودجه ۱۴۰۰ و بند ۴ «و» بودجه ۱۴۰۱ ابطال عبارت «آزمون» از بند ۱ بخشنامه معترض عنه را تا حدی که متضمن تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع بدون شرایط عمومی به ویژه بدون آزمون ورود به خدمت نموده اند استدعا دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه بند یک بخشنامه معترض عنه منطبق با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره ۰۱۰۱۱۰۵ مبنی بر تقاضای ابطال عبارت «آزمون» در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰۰؍۱۴۰۱؍۱۱۳۵ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور علی الاطلاق ناظر بر تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد و مقید به آزمون نشده و تفکیکی بین مشمولین از جهت این که ورود به خدمت آنان بر اساس آزمون بوده یا نبوده به عمل نیاورده است و هیچ شرط آزمونی در بند فوق وجود ندارد.

ثانیاً: این امر که در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اشاره می گردد از جهت مشخص نمودن ایثارگرانی است که تبدیل وضعیت بند مذکور شامل آنها می گردد و نه از جهت رعایت فرایندهای مربوط به تأمین نیازهای استخدامی که از جمله آنها آزمون می باشد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «آزمون» در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰۰؍۱۴۰۱؍۱۱۳۵ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

1 دیدگاه

  1. سلام و تشکر از اطلاع رسانی ، بی تردید استخدام فرزند شهید و ایثارگران و آزادگان کمترین اقدام بپاس حضور این عزیزان در جبهه ها بوده و هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام