کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ضوابط بازنشستگی با سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهید تأمین اجتماعی

ضوابط بازنشستگی با سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهید تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۷۷ مستمری‌ها تأمین اجتماعی)

معاونین

رییس مرکز

مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۲۹۶۹/ت۵۵۴۱۷هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ موضوع آئین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می‌نماید:

الف) قوانین مرتبط

۱- ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشمولان

دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

 الف) کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وشرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آن‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تامین می‌گردد، بانک‌ها، موسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب) سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند.

۲- ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه

«دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.»

۳- بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور

«کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.»

ب) مشمولین و شرایط لازم

‏- همسران و فرزندان شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون مذکور که بیمه پرداز سازمان باشند.

‏- دارای حداقل ۲۲ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیمه‌پردازی بدون شرط سنی.

‏- مجموع سنوات ارفاقی و اصلی ۳۰ سال.

‏- ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تایید همسر یا فرزند شهید با بررسی مدارک هویتی.

‏- شرط اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه درخواست بازنشستگی.

ج) فرآیند انجام کار و نحوه ارائه درخواست بازنشستگی

۱- مشمولین شاغل در دستگاه های مقرر در بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، می‌توانند درخواست خود را به دستگاه متبوع تسلیم نمایند. دستگاه مکلف است ظرف مدت دوماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی احراز شرایط و ارسال آن به واحدهای اجرایی سازمان اقدام نماید.

۲- افراد مشمول شاغل در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، جهت استفاده از مزایای مذکور می‌توانند درخواست خود را به واحدهای اجرایی سازمان تسلیم نمایند.

۳- واحدهای اجرایی مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول هر درخواست بازنشستگی ثبت شده در دبیرخانه (موضوع بند الف و ب ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، پس از بررسی احراز شرایط لازم، نسبت به محاسبه هزینه‌های سنوات ارفاقی و اعلام آن حسب مورد به دستگاه مربوطه‏/ بنیاد شهید و امور ایثارگران و در صورت تقاضای ذینفع به فرد مشمول نیز اعلام نمایند.

د) نحوه محاسبه و نگهداری هزینه های سنوات ارفاقی

 مطابق بند (۵) ماده (۱) و ماده (۵) آیین‌نامه مربوطه هزینه سنوات ارفاقی عبارت است از:

* حق بیمه سنوات ارفاقی: (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی) ضرب در (نرخ حق بیمه)

* حقوق بازنشستگی بر اساس سنوات ارفاقی: (مدت سنوات ارفاقی بر اساس ماه) ضرب در (مبلغ مستمری برقراری)

نکته : حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی آخرین ماه مشمولین می‌بایست پس از کنترل رقم منطقی و واقعی دستمزد طی سال آخر مبنای محاسبه قرار گیرد.

‏- وفق ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور، دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند هزینه‌های سنوات ارفاقی را از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب سازمان واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی به منظور  برقراری مستمری بازنشستگی به واحد اجرایی مربوطه ارسال نمایند. هزینه‌های مربوط به بازنشستگی مشمولین دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده حسب مفاد فصل هشتم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ماده(۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده (۴) آئین نامه اجرایی ذیربط، در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه‌های مربوطه‏/ بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیش‌بینی و تامین می‌شود و دستگاه‌های فوق‌الذکر مکلف به پرداخت از محل منابع مذکور به سازمان خواهند بود. لذا درصورت پرداخت کامل و یکجای هزینه‌های مربوطه توسط دستگاه ذیربط‏/ بنیاد شهید و امور ایثارگران، امکان صدور حکم بازنشستگی مطابق مقررات میسر خواهد بود.

‏- وفق تبصره ماده (۵) آیین‌نامه مربوطه، مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این آیین‌نامه، میانگین دوسال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمول است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق ذی‌ربط پرداخت شده باشد.

– حکم بازنشستگی مشمولان این بخشنامه با کد اساس برقراری ۱۰۶۱۴ با عنوان «بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور» صادر می‌گردد.

– نحوه نگهداری حساب هزینه‌ها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه، متعاقباً از سوی معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی اعلام خواهد شد.

تذکر: واحدهای اجرایی مکلفند در خواست مشمولین متقاضی بهره‌مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را صرفاً تا پایان برنامه ششم توسعه کشور (۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۰) از ایشان و یا دستگاه مربوطه اخذ و بر مبنای آن اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین، رؤسا ادارات مستمری‌ها، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب‌های انفرادی و مالی ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام