کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار (ممنوعیت امضای قراردادهای کاری کمتر از یک سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم)

دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار

دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار (ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم) (بخشنامه شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۴ معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

سلام علیکم

به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه های اقتصادی را نیز دربردارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستورالعمل رعایت شود.

ممنوعیت امضای قراردادهای کاری کمتر از یک سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.

ماده ۲- چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یک‌ساله محسوب خواهد شد.

ماده ۳- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت نمایند.

سید حسن مقدمیان- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام