آزمون تعیین صلاحیت
مقررات کار

شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا

شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا

در اجرای دستورالعمل اداری مشترک شماره 228273 مورخ 27/12/1398 فیمابین معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و صیانت از سلامت نیروی کار و همکاران و همچنین ایجاد وحدت رویه در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری، این شیوه ناه تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری با رعایت دقیق موارد ذیل ابلاغ می گردد:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری” مکلف است بانک اطلاعات سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به نشانی http://bimebikari.mcls.gov.ir را در قالب CD به صورت خروجی اکسل تا تاریخ بیست و یکم هر ماه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

2- سازمان تأمین اجتماعی “اداره کل امور بیمه شدگان مکلف است ظرف یک هفته اطلاعات ارسالی را از نظر نوع بیمه پردازی، شمول و یا عدم شمول بیمه بیکاری پالایش نموده و جهت اطلاع‌رسانی به متقاضیان و واحدهای اجرایی در اختیار وزارتخانه قرار دهد.

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست از طریق ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به متقاضیان بیمه بیکاری به شرح ذیل اقدام نماید.

الف- ارسال پیامک برای متقاضیان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری جهت درج شاره حساب فعال در یکی از شعب بانکهای ملی، رفاه، ملت، سپه، تجارت و صادرات و کد شعبه بیمه پردازی به منظور ویرایش اطلاعات در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری.

ب- ارسال پیامک برای متقاضیانی که طبق قانون شرایط احراز را نداشته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند.

4- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند لیست کارگران ثبت نام شده در سامانه که با برقراری مقرری بیمه بیکاری آنها در مرحله اول موافقت شده و توسط اداره کل ستادی در اختیار آنها قرار گرفته است را در قالب دو گزارش ذیل تهیه و به منظور برقراری مقرری بیمه بیکاری در اختیار اداره کل تأمین اجتماعی استان مربوط قرار دهد.

الف) لیست بیکاران ثبت نام شده ناشی از حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری)

ب) لیست سایر ثبت نام شدگان در سامانه که مطابق ضوابط و مقررات قانون مربوطه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند به روش معمول صورت می پذیرد.

5- شعب سازمان تأمین اجتماعی مکلفند به هنگام ثبت مشخصات و صدور حکم بیمه بیکاری، علت برقراری مقرری بیمه شدگان ردیف الف بند 1 را در سیستم مکانیزه الزامات «حوادث غیرمترقبه» ثبت نمایند.

الف: واحدهای بهره مند از تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری در 10 رسته شغلی پیوست (صرفاً مشمولین قانونی کار و تأمین اجتماعی).

ب: به استناد مواد 14 و 15 قانون کار، قرارداد کار افراد شاغل در 10 رسته شغلی ذکر شده، در ایام دریافت بیمه بیکاری (اسفند 1398 لغایت پایان اردیبهشت 1399) به حالت تعلیق بوده و کارفرمایان کارگاه های موصوف موظف به اعاده به کار کارگران مزبور پس از اتمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری می باشند.

ج- سایر بنگاه هایی که جزء 10 رسته ندرج در ردیف الف بند “5” نمی باشند، لیکن متأثر از اثرات کرونا بوده و به منظور اقدامات پیشگیرانه به کاهش یا تعدیل نیروی انسانی مبادرت ورزیده اند، نسبت به برقراری مقرره بیمه بیکاری کارگران بنگاه‌های موصوف به تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استنا حسب مورد و با رعایت کلیه ضوابط قانونی مورد عمل ، اقدام خواهد شد.

6- بررسی درخواست و برقراری مقرری بیمه بیکاری افرادی که در زمره بیمه شدگان موضوع بند 5 نباشند، بر اساس ضوابط و مقررات مقرر در بند یک تفاهم نامه مشترک شماره 118739 مورخ 1/12/84 عمل خواهد شد.

7- شعب سازمان تأمین اجتماعی موظفند با توجه به تاریخ بیکاری، با رعایت مقررات مورد عمل و دستورالعمل ابلاغ شده، نسبت به برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط در اسرع وقت اقدام و نتیجه بررسی های انجام شده را به اداری تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوط اعلام نمایند.

8- صدور گواهی پرداخت مقرری بیمه بیکاری (فرم شماره 10 تأمین اجتماعی) تا پایان اردیبهشت ماه 1399 برای کلیه مقرری بگیران موضوعیت نداشته و شعب سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب مقررات قانونی مجاز به پرداخت بیمه بیکاری ماه های اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 (حسب مورد) خواهند بود.

9- تشکیل کمیته دو نفره تشخیص بیمه بیکاری و نیز حضور و غیاب کلیه مقرری بگیران تا پایان اردیبهشت ماه 1399 موضوعیت نخواهد داشت.

10- شعب سازمان تأمین اجتماعی موظفند فهرست مشخصات مقرری بگیران واجد شرایط در بندهای (6 و 5) این شیوه نامه را به منظور ارائه گزارش، محاسبه مبلغ مقرری پرداختی و سایر اقدامات لازم به طور مجزا نگهداری نمایند.

11- به منظور ایجاد هماهنگی، اتخاذ رویه واحد، تسریع در ارائه خدمت، نظارت بر عملکرد استانها و ارائه گزارش به مقامات ارشد، کمیته مشترک ستادی در وزارت متبوع فعال بوده تا ضمن نظارت بر عملکرد استانها، مشکلات و ابهامات منعکس شده به صورت مستمر از سوی واحدهای اجرایی را به فوریت بررسی و اقدام لازم معمول نمایند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

مقررات مرتبط:

دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام