کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه بیش از ۵ سال

 تغییر تاریخ تولد در شناسنامه بیش از ۵ سال

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به تغییر تاریخ تولد از … به … (بیشتر از ۵ سال) (قرار عدم صلاحیت)

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آن ها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ مجلس شوراي اسلامي

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی (تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال ممنوع است و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال بر عهده کمیسیون مقرر در قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است. / رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج‌سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.)
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام