کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 98

مالیات مقطع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه شال 1398 (بخشنامه شماره 510/99/200 مورخ 11/5/99 سازمان امور مالیاتی کشور)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مسقتیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و به منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394، مقرر می‌دارد:

الف- مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394:

1- 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام