کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

اصلاح مواد (۱۳) و (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

اصلاح مواد (۱۳) و (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (بخشنامه شماره ۲۴۳۵۰۱ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ وزارت نفت)

به پیوست اصلاحیه ماده (۱۳) و جزء “الف” بند (۱) ماده (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که در اجرای ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با پیشنهاد وزیر محترم نفت و تأیید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رئیس محترم جمهور (نامه شماره ۸۵۳۵۲ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۱ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور) رسیده است، جهت استحضار و دستور بهره‌برداری مقتضی ارسال می‌گردد.

مهدی علی مددی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

اصلاحیه ماده (۱۳) و جزء “الف” بند (۱) ماده (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

مستند به ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۲ و ماده (۴۰) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، ماده (۱۳) و جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت که طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ ابلاغ شده است، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- متن ذیل به انتهای ماده (۱۳) اضافه می‌شود:

انتقال افراد متقاضی فاقد شرط حداقل (۱۵) سال عضویت در صندوق‌ها با حفظ صندوق بازنشستگی فعلی (مبدأ) امکان‌پذیر می‌باشد. این افراد صرفاً با رعایت شرط سنی بازنشستگان صنعت نفت بازنشسته می‌شوند.

۲- متن ذیل جایگزین جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) و تبصره (۱) آن می‌شود:

الف- سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی:

سن بازنشستگی عادی کارمند (۶۰) سال برای کارمند مرد و (۵۵) سال برای کارمند زن تعیین می‌گردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی بمنظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه باید حداقل (۱۰) سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد.

تبصره ۲- سن مذکور برای کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌ناه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (۱/۹/۱۳۹۳) استخدام گردیده یا می گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال تعیین می گردد. کارمندان مذکور به هنگام بازنشستگی عادی بمنظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه باید حداقل (۱۵) سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشند.

۳- تبصره (۲) جزء (الف) بند (۱) ماده (۲۵) حذف و تبصره (۳) به “تبصره (۲)” تغییر می‌یابد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام