کتاب استخدامی اداری ها
نهاد ریاست جمهوری

قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي)

ماده 1- کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه کتابخانه ملی نامیده میشود مؤسسه ای است آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری که طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است.

ماده 2- کتابخانه ملی مؤسسه ای است دولتی و بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوری منظور می گردد.

ماده 3- اهداف

1- گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.

2- گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی، خصوصاً انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف).

3- گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبر علمی، فرهنگی ، فنی از کشورهای دیگر.

4- پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی و شرکت در تحقیقات و فعالیتهای بین المللی ذیربط.

5- اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت و سرعت امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها به منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوطه.

6- انجام مشاوره، نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور.

7- ارائه روشهای مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

ماده 4 – ارکان کتابخانه.

ارکان کتابخانه ملی عبارتند از:

1- هیأت امناء.

2- رئیس کتابخانه ملی.

ماده 5- هیأت امناء کتابخانه ملی مرکب از افراد ذیل خواهد بود:

1- ریاست جمهوری اسلامی ایران (ریاست عالیه کتابخانه ملی ایران).

2- وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

3- وزیر آموزش و پرورش.

4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5- دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب، کتابداری یک نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یک نفر به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تأیید رئیس هیأت امناء.

6- رئیس کتابخانه ملی.

تبصره 1 – ریاست هیأت امناء با رئیس جمهوری خواهد بود.

تبصره 2 – رئیس کتابخانه ملی با پیشنهاد رئیس و تأیید هیأت امناء برای مدت چهار سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره 3- رئیس کتابخانه ملی سمت دبیری هیأت امناء را به عهده خواهد داشت.

ماده 6- تصمیمات هیأت امناء با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 7 – وظایف هیأت امناء:

الف- تصویب سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملی.

ب- تهیه و تصویب آیین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی.

ج- تأیید بودجه کتابخانه ملی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

د- تصویب چگونگی جلب هدایا و کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.

هـ- تصویب شرکت نمایندگان کتابخانه ملی در جلسات و کنفرانسها، کنگره ها، نمایشگاهها و همکاریهای بین المللی بین الدولی یا منطقه ای مربوط به کتاب و کتابخانه.

و- استماع گزارش فعالیتهای سالانه رئیس کتابخانه ملی و اتخاذ تصمیم درباره آن و تعیین خط مشی کلی کتابخانه.

ز – تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی.

ح- پیشنهاد هر گونه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذیربط.

ط – ارائه طرحها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه ها ( دولتی و غیر دولتی) با استفاده از روشهای علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه ها و مراکز اطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.

ی – برنامه ریزی جهت دریافت دو نسخه از کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب، نشریات ادواری، جزوه، بروشور، گزارشهای علمی و تحقیقاتی، تمبر و امثال اینها که مورد نیاز و استفاده کتابخانه ملی باشد.

ک- اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه های دولتی و غیر دولتی کشور، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها.

ل- تصویب نصب و عزل رئیس کتابخانه ملی.

ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس کتابخانه ملی عبارتند از:

الف- اداره امور کتابخانه با توجه به مصوبات هیأت امناء.

ب- مراقبت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه ها و مصوبات هیأت امناء.

ج- پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به هیأت امناء.

د- ارائه گزارش فعالیتهای سالانه کتابخانه و همچنین گزارش میزان نحوه پیشرفت کار به هیأت امناء.

هـ- دعوت اعضای هیأت امناء برای شرکت در جلسات موضوع ماده 5 اساسنامه.

و – پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده به هیأت امناء بر حسب ضرورت.

ز- امضاء کلیه قراردادها و اسناد مالی و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجه مصوب.

ح- پیشنهاد بودجه سالانه کتابخانه ملی به هیأت امناء.

ط- نمایندگی کتابخانه ملی در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق انتخاب وکیل به منظور استیفای حقوق کتابخانه.

ی – پیشنهاد آیین نامه های داخلی کتابخانه ملی به هیأت امناء جهت اتخاذ تصمیم.

ک – نصب و عزل کلیه کارکنان کتابخانه ملی بر اساس تشکیلات مصوب.

ل – انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت امناء.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1۳۶۹.8.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام