کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

وضعیت استخدام رسمی در سال 1392

* عبدالعلی تاجی

پرسش- آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده است؟

 

پاسخ: براساس قانون بودجه 92 استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

در مورد ضوابط قانون استخدام باید گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده 65 استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر 3 نفر در مشاغل اجرایی و تصدی‌گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت ‌گیرد.

همچنین بر اساس بند ب ماده 24 قانون مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت امنای دانشگاه‌ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم می‌تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

باید تأکید کنم آنچه در قانون بودجه 92 در مورد استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است. مجوزهای استخدامی که به استانها و دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و استخدام‌های رسمی همچنان در سال جاری ادامه دارد.

 

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام