کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

نظامنامه مدیریت ارتباط مردمی در بستر سامد

نظامنامه مدیریت ارتباط مردمی

در بستر سامد

شوراي عالي اداري در يكصد و شصتمين جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به استناد ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، “نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد” را تصويب نمود.

همانگونه که می دانید سامد یا همان “سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت” از ویژگی های دولت نهم و دهم می باشد که نخستین مصوبه تشکیل آن، دو یا سه ماه بعد از استقرار دولت آقای احمدی نژاد در سال 1384 طی مصوبه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری به تصویب رسید. به نظر می رسد مصوبه اخیر دولت در واپسین روزهای دولت دهم گامی در جهت نهادینه کردن فرهنگ ارتباط دولت و مردم در نظام اداری کشور از طریق این نظام ابتکاری دولت می باشد.

به دلیل اهمیت بسیار زیاد این مصوبه شورای عالی اداری که دایره شمول آن از دستگاه های ستادی تا آخرین رده تشکیلاتی دستگاه ها در تمامی شهرها و روستاها را دربر می گیرد، متن کامل آن برای نخستین بار به صورت متن باز از سایت شناسنامه تقدیم می شود.


متن کامل مصوبه 6330/92/206 مورخ 5/4/92


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام