کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان»

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان»

خلاصه :

براساس بند «ث» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده اند از سال اول اجرای قانون برنامه، برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی و امنیتی اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و اعمال نمایند. به عقیده طراحان محترم با توجه به اینکه در حکم مذکور صرفاً نام شاغلان مورد تأکید قرار گرفته و ذکری از بازنشستگان به میان نیامده است، این موضوع سبب تضییع حقوق بازنشستگان شده است. طراحان محترم برای رفع ایراد مذکور خواستار اصلاح بند «ث» قانون برنامه ششم توسعه هستند. این در حالی است که برای اصلاح آن سازوکار مشخصی ارائه نشده است. در ادامه طرح مذکور ارزیابی شده است.

دانلود متن کامل گزارش مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام