کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی (مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و راه و ترابری تشكیل می‌گردد. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسكن و شهرسازی و راه و ترابری است.

ماده ۲- كلیه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یادشده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

ماده ۳- وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات كشوری در كارگروهی متشكل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیأت وزیران حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده ۴- در كلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یكم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام