کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان…

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراما؛ در اجرای بند “ز” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت فاقد کارفرما، به پیوست آئین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۸۹۰/ت۵۹۸۶۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران ارسال و توجه کلیه ادارات کل و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می‌نماید:

بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص

۱- مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان گروه‌های بهره‌مند از یارانه دولت و فاقد کارفرما شامل: “قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)”، “رانندگان حلم و نقل عمومی درون شهری و برون شهری”، “خادمین ثابت مساجد”، “مداحان و شاعران اهل بیت”، “کارگران باربر”، “زنبورداران”، “صیادان استان‌های ساحلی شمالی و جنوب کشور”، “کارفرمایان صنفی کم درآمد”، “هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان مشمول یارانه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی”، “مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مشمول یارانه، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور”، “مربیان مهد کودک خودمالک” و “راهنمایان گردشگری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی” می‌باشند.

۲- معافیت کامل بیمه ای شامل معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروه های هدف می باشد که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، تعهد به پرداخت آن برعهده دولت قرار دارد. (علاوه بر سهم دولت موضوع جزء (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی)

۳- میزان برخورداری از معافیت بیمه‌ای بیمه شدگان مشمول گروه های مذکور، پس از ارسال اطلاعات و فهرست کلیه بیمه شدگان به معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام دهک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین خواهد گردید.

۴- نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- و سایر مقررات مربوطه می‌باشد. لذا پس از تعیین وضعیت دهک درآمدی هر یک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع، در صورت قرارگیری در چهار دهک اول درآمدی از حداکثر معافیت‌های سهم حق بیمه به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق، موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.

۵- در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (۳%) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.

توجه ۱: پس از احراز دهک بندی و ذخیره سازی در سیستم، نوع و میزان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول، وفق جدول ذیل مبنای محاسبه از تاریخ احراز دهک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال می گردد.

بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی

توجه ۲: مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه‌ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از گروه‌های هدف به عهده شخص بیمه شده خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید، به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد، بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد آئین نامه می باشد.

۶- امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافیت حق بیمه صرفاً در صورت تأمین و تخصیص بار مالی و واریز وجوه مربوطه و بر اساس ارزیابی آزمون وسع و اشتغال در حرفه ذیربط خواهد بود. همچنین در خصوص پذیرش بیمه شدگان جدیدالورود مشمول مجوزات خاص (بعنوان مثال: دسور اداری ساماندهی و پالایش بیمه شدگان راننده حمل و نقل عمومی درون و برون شهری به شماه ۱۲۹۳۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ پیرامون جایگزینی رانندگان جدیدالورود با افراد غیرواقعی و دستور اداری شماره ۲۴۹۶/۱۴۰۰/۵۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص پذیرش قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از محل قطع ناشی از عدم تأیید اشغال) نیز می بایست بدواً دهک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکز از وزارت متبوع استعلام و میزان برخورداری از معافیت در پرداخت بخشی از حق بیمه حسب دهک مزبور تعیین گردد.

۷- تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای مقرر در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه مزبور، از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه شدگان موجود از تاریخ احراز شرایط دهک‌بندی آنها می‌باشد.

۸- مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی بند “ز” تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان در رابطه با دهک درآمدی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌پذیرد، از اینرو مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی، ادارات کل استان‌ها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند بطور مستمر راهنمایی لازم به بیمه شدگان معترض به دهک بندی (توضیح شفاهی به مراجعین، نصب بنر، درج در تابلوی اعلانات و…) بشرح ذیل ارائه نمایند:

۱-۸- سرپرستاران خانوار می‌توانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفن همراه متعلق به خود با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خودر ا اعلام و ثبت نمایند.

۲-۸- اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط وزارت رسیدگی، و بیمه شدگان می توانند از نتیجه اعتراض و وضعیت نهایی دهک درآمدی خود، با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانوار (در خصوص خانوار چندنفره) در سامانه “مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به نشانی: hemayat.mcls.gov.ir مطلع گردند.

۳-۸- متقاضیان نمی توانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند.

۹- در صورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع، تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه ای می باشد.

۱۰- مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت خدمات ماشینی تأمین می بایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این دستور اداری کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز، برقراری تعاملات برخط و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری رئیس مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیر کل روابط عمومی، مدیر کل ارتباطات و نظارت مردمی، مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات نامنویسی و حساب های انفرادی، امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استان ها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و سایر واحدهای ذیمدخل خواهد بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
rubika.ir/Shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?آی گپ
https://iGap.net/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام