کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

تعهدات و مزایای بیمه های تأمین اجتماعی

تعهدات و مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی

همچنین ببینید: مبلغ ماهانه حق بیمه های سال 99 تأمین اجتماعی

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال 1399

اختصارات: ب : به معنای “بازنشستگی” است

نکته مهم: از میان انواع بیمه‌ها فقط بیمه اجباری، تعهد به “بیمه بیکاری” را به عنوان یکی از تعهدات کوتاه‌مدت به همراه دارد.

نوع بیمه

دفترچه

تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه‌مدت

ب. فوت از کار
افتا
دگی
بیما
ری
پروتز
و اروتز
کفن و
دفن
اجباری
(بدون
احتساب
مزایای
انگیزشی)
دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
مشاغل‌آزاد
(14 درصد)
سرانه
درمان
دارد بعد
ب.
ندارد ندارد ندارد ندارد
مشاغل‌آزاد
(16 درصد)
سرانه
درمان
دارد قبل‌و
بعد
ب.
ندارد ندارد ندارد ندارد
مشاغل‌آزاد
(20 درصد)
سرانه
درمان
دارد قبل‌و بعد
ب.
دارد      
اختیاری دارد دارد دارد دارد   دارد دارد
کارگران ساختمانی   دارد

دارد دارد دارد دارد
ناشی
از کار
دارد دارد
 
 
قالیبافان
(فعال و بیمه‌پرداز)
دارد دارد دارد
دارد
  دارد
 دارد

رانندگان درون شهری
(فعال و بیمه‌پرداز) 

دارد دارد
 دارد دارد دارد
 دارد دارد
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارد دارد دارد دارد
دارد
دارد
دارد
رانندگان بین شهری
(مینی‌بوس و سواری)
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارد دارد دارد
دارد دارد دارد دارد
هنرمندان نویسندگان
مشمول یارانه
دارد            
هنرمندان نویسندگان
غیرمشمول
یارانه
دارد            
مداحان   دارد            
 
مددجویان
مشمول یارانه
(14 درصد)
             
 
مددجویان
مشمول یارانه
(16 درصد)
               
 
مددجویان
مشمول یارانه
(20 درصد)
             
 
خادمان مساجد
(فعال و
بیمه‌پرداز)
دارد            
خادمان مساجد
فاقد کمک
دولت
دارد            
کلیه رانندگان
درون شهری
فاقد کمک
دولت
دارد دارد
دارد
 دارد دارد
دارد
دارد
رانندگان برون‌شهری
سبک

فاقد کمک
دولت
دارد دارد دارد دارد
 دارد دارد دارد
رانندگان برون‌شهری
سنگین
فاقد کمک
دولت
دارد دارد
دارد
دارد
 دارد دارد دارد
باربران دارد دارد دارد
  دارد
 دارد دارد
صیادان دارد دارد دارد
  دارد دارد دارد
زنبورداران دارد دارد
دارد
  دارد دارد
 دارد
کارفرمایان
صنفی
کم‌درآمد
دارد دارد
دارد
  دارد
دارد
دارد
کارفرمایان
بخش
کشاورزی
دارد دارد
 دارد   دارد
دارد
دارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام