کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح الحاق “صندوق ذخیره فرهنگیان” و “صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت” به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی

طرح الحاق “صندوق ذخیره فرهنگیان” و “صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت” به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی

مقدمه‌

با توجه به حقوق قانونی حدود یک میلیون نفر از فرهنگیان کشور در صندوق ذخیره فرهنگیان و دهها هزار نفر از کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه در “صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت” و لزوم شمول ضوابط و مقررات ناظر بر نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی بر دو صندوق فوق الذکر، پیشنهاد ملحق کردن نام دو صندوق یاد شده به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تقدیم گردیده است

متن طرح

ماده واحده- صندوق ذخیره فرهنگیان و “صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت” به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب دولتی مصوب ۱۳۷۳/ ۴/ ۱۹ الحاق میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام