کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)+ فرم قرارداد

دستورالعمل اجرایی تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) (بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 دانلود متن بخشنامه و فرم‌ها (pdf)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیوست دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای کارمندان مذکور، همراه با فرم انعقاد قرارداد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بدیهی است با اجرای این دستورالعمل ضوابط و دستورالعمل‌های مغایر در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) از جمله مفاد بخشنام شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) ملغی‌الاثر می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل اجرایی تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)

در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می‌گردد:

ماده 1- تعاریف

قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم این قانون می‌باشند.

ماده 2- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) هر دستگاه اجرایی معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه به شرح زیر تعیین می‌گردد:

2-1- تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس (80%) امتیازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون، بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) با آخرین اصلاحات، صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت سنوات خدمت مندرج در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) و اصلاحات بعدی آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل جدول حق شاغل را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) اقدام نمایند.

2-2- فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره ذیل ماده (65) و فوق‌العاده‌های بندهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، (8) و (10) ماده (68) قانون حسب مورد برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد عمل تا سقف (80%) تعیین می‌گردد.

2-3- فوق‌العاده موضوع بند (9) ماده (68) قانون با رعایت مفاد این بند، بر اساس مقررات مورد عمل در مورد کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد.

ماده 3- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68)‌ قانون برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) همانند کارمندان پیمانی نظیر با رعایت ضوابط مربوط تعیین می‌گردد.

ماده 4- با اجرای این دستورالعمل چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف “سایر” فرم قرارداد درج می‌شود.

ماده 5- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

ماده 6- منابع مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل در چارچوب مفاد بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌گردد.

ماده 7- با اجرای این دستورالعمل، کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های مغایر در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق)، ملغی‌الاثر می‌گردد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

– بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام