کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

لغو برخی مقررات فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

لغو برخی مقررات فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا (مصوبه ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تصویب نامه های شماره ۲۰۹۱۹۰/۴۷۷۰۲/ت۲۱۳هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ و بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ لغو می گردند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام