کتاب استخدامی اداری ها
جهاد دانشگاهی

دستورالعمل شرایط احراز مشاغل

دستورالعمل شرایط احراز مشاغل (بخشنامه شماره 17395/91/ص مورخ 25/10/1391 جهاد دانشگاهی)

پیرو بخشنامه شماره 14479 مورخ 13/05/1388 در خصوص دستورالعمل تعیین نوع پست سازمانی، شرایط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفید، دستورالعمل مذکور اصلاح و به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد؛

دستورالعمل شرایط احراز مشاغل

1) تطبیق شرایط احراز برای انتصاب اعضا در صورت رعایت مفاد بخشنامه شماره 4392/12/30د مورخ 19/2/88 (با موضوع دستورالعمل تطبیق پست‌های سازمانی جهاددانشگاهی با رسته استخدامی برای اختصاص آنها به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی)، با جدول ذیل انجام خواهد شد.

2) جدول حداقل شرایط احراز

رده شغلی

مدرک تحصیلی و سابقه

مشاغل ردیف 7 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدیر کل، رییس واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق لیسانس و 8 سال تجربه مفید ـ لیسانس و 10 سال تجربه مفید

مشاغل ردیف 6 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون مدیر کل، معاون واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق لیسانس و 5 سال تجربه مفید ـ لیسانس و 7 سال تجربه مفید

مشاغل ردیف 5 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدیر اداره، مدیر گروه و مشاغل هم‌سطح)

فوق لیسانس و 2 سال تجربه مفید ـ لیسانس و 4 سال تجربه مفید ـ فوق دیپلم و 8 سال تجربه مفید

مشاغل ردیف 4 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون اداره، کارشناس و مشاغل هم‌سطح)

فوق لیسانس ـ لیسانس ـ فوق دیپلم و 4 سال تجربه مفید

مشاغل ردیف 3 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مسئول قسمت، کاردان و مشاغل هم‌سطح)

لیسانس ـ فوق دیپلم ـ دیپلم و 3 سال تجربه مفید

[6]مشاغل ردیف 2جدول فوق‌العاده شغل

سقف: لیسانس

سایر مشاغل جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مشاغل خدماتی)

فوق دیپلم ـ دیپلم

(انتصاب افراد با مدرک لیسانس و بالاتر امکان پذیر نمی‌باشد)

3) در موارد استثنا در صورت کمتر بودن سابقه کار مفید فرد برای تصدی پست مدیر و بالاتر، مشروط بر آن که میزان کسر سابقه از 6 ماه تجاوز ننماید، موضوع برای تصمیم‌گیری به کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل ارجاع و در صورت تصویب کمیته، فرد به عنوان سرپرست منصوب می‌گردد.

تبصره: مدت اعتبار حکم سرپرستی حداکثر 6 ماه می‌باشد.

4) به منظور محاسبه تجربه مفید مندرج در جدول موضوع بند 2، سوابق عضو با در نظر گرفتن تجارب منطبق و مرتبط و نیمه‌مرتبط در رشته‌های شغلی که به پست وی ارتباط دارد به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

1-4) تجربه منطبق:

به آن قسمت از تجربیات مکتسبه عضو اطلاق می‌گردد که در یک زمینه تخصصی ایجاد و در انجام وظایف و بهبود و پیشرفت آخرین شغل مورد تصدی وی کاملاً موثر باشد. سابقه فعالیت در یک اداره کل (در دفتر مرکزی) جزء سابقه منطبق تلقی می‌گردد و در واحدها سابقه فعالیت در یک اداره جزء سابقه منطبق تلقی می‌گردد. میزان این سابقه با ضریب 1 محاسبه می‌شود.

2-4) تجربه مرتبط:

به آن قسمت از تجربیات مکتسبه عضو اطلاق می‌گردد که در انجام وظایف و بهبود پیشرفت آخرین شغل مورد تصدی وی مستقیماً موثر باشد. سابقه فعالیت در یک حوزه معاونت جزء سابقه مرتبط تلقی می‌شود. میزان این سابقه با ضریب 6/0 محاسبه می‌شود.

3-4) تجربه نیمه‌مرتبط:

به آن قسمت از تجربیات مکتسبه عضو اطلاق می‌گردد که در ایفای وظایف آخرین شغل مورد تصدی به نحوی تاثیر داشته باشد. میزان این سابقه با ضریب 4/0 محاسبه می‌شود.

تبصره: تعیین میزان تجربه قابل احتساب و ضریب تجربه مفید، به عهده کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل است .

5) فهرست رشته‌های تحصیلی مربوط به پست سازمانی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل جهاد دانشگاهی می‌باشد.

6) افرادی که [5]در اداره‌ها و پست‌هایی مشغول فعالیت بوده‌اند که با رشته تحصیلی ایشان منطبق نیست و در حال حاضر امکان جایابی متناسب با رشته تحصیلی ایشان نیز وجود ندارد، می‌توانند با توجه به شرایط زیر در پست‌های جدید (کارشناسی یا مدیریت) منصوب شوند[2]:

1-6) اولویت اول برای این افراد جایابی متناسب با مدرک، رشته تحصیلی و سابقه کار ایشان است.

2-6) تجربه و سابقه فعالیت مستمر به مدت حداقل 4 سال یا فعالیت غیر مستمر به مدت 6 سال در یک پست سازمانی و در یک اداره و یا یک رشته شغلی به منزله داشتن رشته تحصیلی منطبق با آن پست، اداره یا آن رشته شغلی [3] می‌باشد.

7) دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزش‌های ضمن خدمت قابل محاسبه می‌باشد.

8)  آن دسته از اعضای محترم شاغل در پست‌های “متصدی دفتری” و سایر پست‌های نظیر (مشاغل خدماتی و …) که مدرک تحصیلی لیسانس ارائه می‌نمایند، در صورت تطبیق مدرک با شرایط احراز، می توانند از مزایای فوق‌دیپلم بهره‌مند گردند[4].

این دستورالعمل در هفتاد و چهارمین جلسه (مورخ 10/04/1391) شورای اداری و استخدامی به تصویب رسید و پس از تایید رئیس جهاد دانشگاهی لازم‌الاجرا است.


[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 17395/91/ص مورخ 25/10/1391 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردید.

[2]- اصلاحیه طی بخشنامه شماره 21188/92/ص مورخ 12/12/1392 به واحدها ابلاغ گردید.

[3]- اصلاحیه بر اساس مصوبه هشتادمین جلسه شورای اداری استخدامی مورخ 2/6/1393.

[4]- این بند، مصوب جلسه 97 شورای اداری استخدامی مورخ 11/12/1394 است که طی بخشنامه شماره 4666/95/ص مورخ 12/03/1395 به واحدها ابلاغ شده است.

[5]- عبارت “پیش از ابلاغ این دستورالعمل” در جلسه 91 شورای اداری استخدامی مورخ 26/07/1394 از ابتدای جمله حذف شد.

[6]- اصلاحیه بر اساس جلسه شماره 29 کمیته طبقه بندی مشاغل مورخ 01/10/1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام