کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان ذخیره مرخصی مناطق محروم

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان ذخیره مرخصی مناطق محروم (شماره ۲۳‍۰/۱۴۲۸۹۴/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/‍۰۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

جناب آقای مطهری

سرپرست محترم اداره کل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۶۷۲۰/۲۷۰۳۲۷ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مدیردفتر استانی دیوان عدالت اداری در استان قزوین، متضمن طرح این سوال که چنانچه دادنامه های قطعی از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم صادر شده باشد آیا امکان ذخیره این نوع مرخصی برای شاغلین و پرداخت وجوه آن درهنگام بازنشستگی وجود دارد یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیراعلام می گردد:

به موجب ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.» ودرصورتی که محکوم‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. لذا در فرض سوال با توجه به صدور دادنامه های قطعی مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم به شکات، آن دانشگاه ملزم به اجرای فوری آرای شعب دیوان است. لیکن در فرضی که خواهان رضایت به ذخیره این مرخصی و دریافت وجوه آن در پایان خدمت داشته باشد با اعلام رضایت کتبی شاکی مطابق مقررات ماده ۱۰۸ قانون دیوان به شعبه صادر کننده رای قطعی یا حسب مورد به شعبه اجرای احکام دیوان، این مرخصی قابل ذخیره است.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام