کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

در خصوص آثار ابطال دستورالعمل شماره ۳۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در خصوص آثار ابطال دستورالعمل شماره ۳۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۵۸۲۳/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/‍۰۳ کمیسیون کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

سوال:

ذی حساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه شماره ۱۳۴۲۲/۱۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ مطرح نموده است:

بر اساس دادنامه شماره ۵۳۷ الی ۵۳۸ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۳۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال گردیده است؛ لذا با عنایت به اینکه مطابق ماده ۹ دستورالعمل مزبور این دستورالعمل جایگزین دستور العمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۳ شده است و این دستور العمل نیز توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است، آیا به جهت عدم تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ نیز ابطال گردیده است یا خیر؟

«نظریه کمیسیون»

نظربه اینکه در رای شماره ۵۳۷ الی ۵۳۸ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دستور العمل شماره ۳۶ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت نگرفته است و دادنامه مزبور دستورالعمل را از تاریخ صدور ابطال نکرده است و اثر دادنامه هیأت عمومی ناظر بر آینده می باشد. لذا تا تاریخ صدور دادنامه هیأت عمومی دیوان دستور العمل شماره ۳۶ اثر حقوقی داشته است و از آنجاییکه به موجب ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، دستور العمل سابق الصدور به  شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ ملغی  گردیده در نتیجه دستور العمل سابق الصدور قابل استناد نمی باشد.

رضا فضل زرندی-معاون قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام