آزمون تعیین صلاحیت
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

امکان احتساب فوق‌العاده اضافه کاری در محاسبه پایان خدمت برای کارکنان بازنشسته

امکان احتساب فوق‌العاده اضافه کاری در محاسبه پایان خدمت برای کارکنان بازنشسته

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۱۱۹۶۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/۲۶ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای رمضانپور نرگسی

معاون محترم مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور 

با سلام؛ 

  بازگشت به نامه شماره ۶۸۰۸۷۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ متضمن طرح این سوال که به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب فوق العاده اضافه کاری درمحاسبه پاداش پایان خدمت فاقد وجاهت قانونی است مع الوصف در دادنامه مزبور درخصوص کارکنانی که قبل از تاریخ صدور دادنامه یعنی ۶/۱۰/۱۳۹۹ بازنشسته ولیکن پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده اند تعیین تکلیف نشده است خواهشمند است در این خصوص ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظرکمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

   به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احتساب فوق العاده اضافه کاری درمحاسبه پاداش پایان خدمت، به موجب قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۹) حداکثرتا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمشی قابل اجرا بوده است و با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن ازتاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ ملغی اثر گردیده است و درخارج از بازه زمانی خود قابلیت استناد ندارد لذا ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران احتساب فوق العاده اضافه کاری درمحاسبه پاداش پایان خدمت فاقد وجاهت قانونی است.

غلامرضا مولابیگی- معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام