نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

در خصوص استمرار پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان

در خصوص استمرار پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان 

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۷۷۵۷/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/‍۰۴ کمیسیون اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

جناب آقای نوروزپور

رئیس امورحقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور

با سلام؛

  احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۶۷۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ متضمن طرح این سوال که به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استمرار پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به نخبگان منوط به ارائه تأییدیه استمرار شرایط نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان است ولیکن سرپرست حقوقی سازمان محیط زیست طی نامه شماره ۳۰۷۷۱/۲۳۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ اعلام داشته است نخبگانی که به موجب دادنامه شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از فوق العاده ویژه مذکور بهره مند گردیده اند، از شمول رای ۷۵۸ مستثنی هستند و مزایای مربوطه بدون ارائه تأییدیه استمرار نخبگی کماکان قابل پرداخت است، آیا دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض است؟

نظر مشورتی کمیسیون مشورتی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال فوق به شرح زیر جهت بهره برداری اعلام می گردد:

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری «در اجرای آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به شماره ۲۴۷۲۸۵ت ۴۷۰۵ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در صورت استمرار شرایط نخبگی و تایید آن از سوی بنیاد ملی نخبگان به افراد مشمول، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد.» درعین حال باتوجه به این که بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه های شماره ۸۶۴۳۸/۱۵مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و۹۶۹۷۹/۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اعلام داشته است: به دلیل عدم تعیین شاخص های ارزیابی نخبگی استمرار، مزایای مشمولان تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵ت ۴۷۰۵هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت وزیران (سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید شده است؛ لذا چنانچه مستخدمین مشمول، سابقه دریافت فوق العاده نخبگی را به موجب قوانین و مقررات حاکم داشته اند در مورد آنان تا پایان سال ۱۳۹۷ باید برابر بخشنامه های فوق الذکر بنیاد ملی نخبگان عمل گردد. بدیهی است پس از انقضای تاریخ مذکور دریافت فوق العاده نخبگی منوط به استمرار شرایط نخبگی و تایید بنیاد ملی نخبگان است. همچنین رای وحدت رویه شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام برقراری مجدد فوق العاده نخبگی برای نخبگانی است که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر شناخته می شدند اما با اجرای این فصل فوق العاده نخبگی آنان قطع شده بود ، لذا تعارض میان دادنامه‌های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رضا فضل زرندی-سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام