کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

در خصوص مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در خصوص مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۷۵۷۳/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲۷ کمیسیون کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

جناب آقای بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱۹۴۳۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱

در پاسخ به سوال آن مرجع مبنی بر این که، پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان کارکنان کمیته امداد امام خمینی در زمره نهادهای انقلابی بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است، برعهده سازمان تامین اجتماعی می باشد یا بر عهده کمیته امداد امام خمینی(ره) ؟ موضوع پس از طرح در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور جهت بهره برداری به شرح زیر اعلام می گردد:

«به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳) کمیته امداد امام خمینی(ره) و موسسات وابسته به آن دارای ماهیت نهاد عمومی غیردولتی می باشند و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی در زمره دستگاه اجرایی محسوب می گردند. از سوی دیگر اگرچه به موجب ماده ۱۱۷ همان قانون کمیته امداد امام خمینی(ره) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است، ولی این خروج موضوعی نافی دستگاه اجرایی بودن آن نیست. همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ  ۱۳۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ همگی تأکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ ماه دارند. لذا با عنایت به تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت حقوق ایام زایمان بنابراین تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان به کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله آن کمیته نمی باشد.

رضا فضل زرندی – سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام