کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

قابلیت استناد آرای شعبی که به موجب دادنامه‌های هیئت عمومی غیرصحیح دانسته شده‌اند

قابلیت استناد آرای شعبی که به موجب دادنامه‌های هیئت عمومی غیرصحیح دانسته شده‌اند

نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۸۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ کمیسیون کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

سوال:

سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی طی نامه شماره ۳۳۵۲۱ مورخ  ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ مطرح نموده است:

به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری غیرصحیح تشخیص داده است آیا دادنامه غیرصحیح مزبور قابل استناد در مراجع قضایی و اداری است یا خیر؟

«نظریه کمیسیون»

به موجب ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵)، «هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود؛ لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است…» در فرض سوال نیز چنانچه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت قانونی مقرر از سوی ذی‌نفع درخواست تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادنامه مزبور لازم الاتباع می باشد.

رضا فضل زرندی- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام