کتاب استخدامی اداری ها
مرکز آمار ایران

امکان دسترسی مرکز آمار ایران به پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره 37229/ت55839هـ مورخ 1/4/1398 هیئت وزیران)

امکان دسترسی مرکز آمار ایران به پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره 37229/ت55839هـ مورخ 1/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 29/3/1398 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 11/7/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به ساتناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یاد شده قرار دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام