کتاب استخدامی اداری ها
مرکز آمار ایران

مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵

تصویب تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا»

مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ (بخشنامه شماره ۵۴۳۸۱۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور

در اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۴۷/ت۵۷۵۱۵هة مورخ ۳/۳/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران مبنی بر تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵، مصوبات اولین جلسه ستاد مذکور مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ به شرح زیر برای اجرا و ابلاغ به تمامی واحدهای تابعه ارسال می‌شود.

اختصارات:

ستاد: ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵

– سرشماری: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵

– دستگاه‌های اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی

مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد آیین نامه اجرایی برگزاری جلسات ستاد توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد برسد.

۲- مرکز آمار ایران مکلف است ضمن تشکیل دبیرخانه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو به منظور انجام وظایف محوله از سوی ستاد، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد و پیشرفت فعالیت‌های ستاد ملی و اجرای آن، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی را ارائه نماید؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش‌های مورد نیاز دبیرخانه ستاد در خصوص پیشرفت وظایف و تکالیف محوله مرتبط با سرشماری و مراحل آزمایشی آن را به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. دبیرخانه ستاد موظف به پیگیری برگزاری منظم جلسات ستاد و اجرای آن می‌باشد.

۳- مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تمهیدات و زمینه‌های لازم برای اجرای مراحل آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا تا قبل از سال ۱۴۰۵ را فراهم نماید و ارزیابی نتایج آن را برای تصمیم‌گیری‌های لازم به ستاد ارائه نماید. به همین منظور مکلف است ضمن تدوین و ارائه استانداردهای آماری مورد نیاز ثبت‌های آماری به تمام دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد و بروزرسانی ثبت‌های آماری با استفاده از ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نحوه همکاری دستگاه‌ها با مرکز آمار ایران در تأمین ریزداده‌ها اقدام نماید. اولین مرحله آزمایش سرشماری در سال ۱۴۰۰ و در محدوده منتخب استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان و همدان خواهد بود.

۴- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به تکمیل مشخصات هویتی افراد مقیم کشور اعم از ایرانیان و اتباع غیرایرانی و پوشش کامل ولادت‌ها و فوت‌های مربوط و بهنگام‌سازی کدپستی ۱۰ رقمی مربوط به آخرین نشانی محل اقامت افراد به منظور دستیابی به توزیع مکانی جمعیت در کشور اقدام نماید. هچنین مکلف است ضمن فراهم نمودن ساز و کارهای لازم به منظور بروز نگهداری نشانی محل اقامت افراد، ساز و کارهای لازم به منظور ثبت کامل ترددهای صورت گرفته به داخل یا خارج از کشور به منظور اطلاع از آخرین وضعیت جمعیت مقیم کشور را فراهم نماید.

۵- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات املاک مسکونی، زمین و ساختمان‌های کشور را احصاء نموده و زمینه اتصال اطلاعات مزبور به افراد و خانوارهای مقیم کشور را مهیا نماید.

۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ضمن اجرای کامل نظام نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNFA) مصوب ۸/۴/۱۳۹۴ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به بروزرسانی فهرست مکان‌های کشور همراه با تخصیص ژئوکد مربوطه و ارائه کامل ریزداده‌های مربوطه به مرکز آمار ایران و ارائه تغییرات به صورت مستمر و برخط اقدام نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قابلیت انطباق فهرست مکان‌های کشور با مکان‌های فهرست‌برداری شده در سرشماری ۱۳۹۵ را فراهم نماید.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و با همکاری استانداران، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تهیه، بهنگام رسانی و آماده سازی نقشه های آزمایش سرشماری و سرشماری عومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ و سایر اطلاعات مکانی مورد نیاز از قبیل فایل عناصر جغرافیایی، حوزه بندی و اتصال ژئوکدهای پستی به نقشه‌های آماری بر اساس دستورالعمل‌های ابلایغ از ستاد اقدامات لازم را به عمل آورد.

۸- سازمان نقشه برداری کشور مکلف است نسبت به ارائه آخرین نقشه‌های شهرها (در سطح پارسل) و نقشه‌های پوششی کشور (روستایی) و محدوده‌های جغرافیایی شهری و روستایی، به هنگام کردن نقشه‌های کل کشور در تمام سطوح جغرافیایی و در زمان تعیین شده توسط ستاد و پیاده‌سازی محدوده و حریم شهرها و روستاها بر روی نقشه‌های رقومی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

۹- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌های سراسر کشور، فهرست کامل عناصر تقسیماتی کشور همراه با کدگذاری، نقشه‌های رقومی شهرها و آخرین وضعیت محدوده‌های مربوط به هر یک از عناصر مذکور را فراهم و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۱۰- در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطبق بر وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مصوبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران، تقسیم کار ملی، شرح کلی وظایف کمیته‌های ستاد، تاپ چارت تشکیلات سازمانی و زمان‌بندی کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ به شرح پیوست تصویب شد. در تاپ چارت تشکیلات سازمانی ستاد، مسئولیت «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵»، «کمیته اعتبارات» و «کمیته حقوقی» برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت «کمیته افکار عمومی و فرهنگ‌سازی» بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت «کمیته زیرساخت و تبادل داده» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولیت «شورای هماهنگی و تلفیق»، «دبیرخانه ستاد ملی سرشماری»، «کمیته طراحی و روش‌شناسی»، «کمیته فناوری اطلاعات»، «کمیته تأمین داده‌های ثبتی» و «کمیته سازماندهی، آموزش و پشتیبانی» بر عهده مرکز آمار ایران و با عضویت و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. کمیته های چارت تفصیلی با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورای هماهنگی و تلفیق مصوب و توسط رییس شورای مذکور ابلاغ خواهد شد. بدیهی است پس از طی مراحل آزمایش سرشماری و تجربیات کسب شده، در صورت نیاز موارد فوق توسط ستاد قابل بازنگری خواهد بود.

۱۱- به منظور تأمین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سرشماری و مراحل آزمایشی آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند اطلاعات آماری، نقشه‌ها و ریزداده‌های کامل مورد نیاز ستاد را مطابق زمان‌بندی ابلاغی دبیرخانه ستاد در بستر الکترونیکی فراهم شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه و تغییرات آن را نیز به صورت مستمر و بر خط در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. همچنین دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ضمن تقویت زیرساخت های مورد نیاز تأمین داده ها و اطلاعات سرشماری با کیفیت لازم، تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی‌های استاندارد آماری و کدگذاری عناصر تقسیمات کشوری مورد نظر کمیته طراحی و روش‌شناسی را در قالب زمانبندی دبیرخانه ستاد در سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط پیاده سازی نمایند.

۱۲- به منظور امکان تولید آمارهای مربوط به سایر ویژگی‌های جمعیت خانوار، فعالیت، کسب و کار و مسکن، دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق تقسیم کار ملی مصوب، اطلاعات و ریزداده‌های مربوطه را حسب تصویب شورای هماهنگی و تلفیق و منطبق بر برنامه زمان‌بندی ابلاغی توسط دبیرخانه به گونه‌ای که با اطلاعات افراد، مکان‌ها و کسب و کارها قابل اتصال باشد، فراهم نمایند.

۱۳- کمیته زیرساخت و تبادل داده ستاد مکلف است بسترهای ارتباطی و زیرساخت‌های لازم برای تبادل ریزداده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه ستاد را فراهم نماید.

۱۴- کمیته حقوقی ستاد مکلف است نسبت به ارائه لوایح و اخذ مصوبات مورد نیاز سرشماری با بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام نماید.

۱۵- کمیته حقوقی ستاد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به بررسی درخواست سازمان مذکور مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل اطلاعات املاک خود در سامانه و در صورت نیاز ارائه لوایح و اخذ مصوبات اقدام نماید.

۱۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مورد نیاز تمامی مراحل آزمایش و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ را حسب نظر کمیته اعتبارات ستاد و تصویب شورای هماهنگی و تلفیق، در بودجه سنواتی مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی تأمین نماید.

۱۷- سامزان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در قالب پیوست رسانه‌ای نسبت به ارتقای فرهنگ آماری و اطلاع‌رسانی ملی در زمینه سرشماری ثبتی‌مبنای، ترغیب آحاد جامعه به ثبت اطلاعات دقیق در سامانه‌های اداری ارائه دهنده خدمات و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدرن سازی نظام آماری با رویکرد ثبتی‌مبنا قادام نماید.

۱۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به درج شاخص‌های مورد نظر دبیرخانه ستاد در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

۱۹- احکام مسئولین کمیته‌ها و اعضای آن‌ها با پیشنهاد دبیرخانه ستاد و ابلاغ رییس ستاد صادر می‌شود.

۲۰- جلسات ستاد هر ۶ ماه یکبار تشکیل خواهد شد و در صورت ضرورت تشکیل در فواصل زمانی کوتاه‌تر، حسب درخواست دبیرخانه و تأیید رئیس ستاد نسبت به برگزاری جلسات فوق العاده اقدام خواهد شد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام