کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران (مصوب مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی)

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با عنوان طرح یک‌فوریتی معافیت مدارس خیّرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارسو مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

ماده واحده- دولت می‌تواند از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداری‌ها و تمام هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد (۳۰%) هزینه ساخت آن با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها و مجامع خیّران مدرسه‌ساز توسط خیّران مدرسه‌ساز تأمین می‌شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود پیش‌بینی نماید.

تبصره- وزارتخانه‌های «نیرو» و «نفت» موظفند انشعاب‌های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام