کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی (تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی  (تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب 1386- و بند (الف) ماده (19) و ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- تصویب نمود:

وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف حداکثر سه سال نسبت به اجرای “رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی” بر اساس متن پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، اقدام نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

پیوست ها:

1- رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

2- شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان

3- جدول شماره (1) : فعالیت های فرهنگی و تربیتی

4- جدول شماره (2) : فعالیت های آموزشی، علمی، تخصصی و مهارتی

5- جدول شماره (3) : فعالیت های پژوهشی

6- جدول شماره (4) : فعالیت های اجرایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام