وزارت آموزش و پرورش

رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش (پیوست (1) تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش  (پیوست (1) تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

1- جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی و صرفاً از طریق مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی) انجام می پذیرد.

تبصره 1- تأمین منابع انسانی در رشته ها و فعالیت هایی که امکان تأمین آن از طریق فوق وجود ندارد، از میان فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در چارچوب سیاست های استخدامی دولت مشروط به گذراندن دوره مهارت آموزی و کسب گواهی نامه صلاحیت حرفه ای انجام می گیرد.

تبصره 2- هر گونه بکارگیری منابع انسانی جدید به جز موارد مذکور در تمام واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به آموزش و پرورش تحت هر شرایطی ممنوع است.

2- استخدام رسمی مشمولین طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان با رعایت قوانین و مقررات استخدامی منوط به برخورداری از شرایط زیر است:

الف- کسب گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان

ب- طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال

تبصره- در صورتی که تا پایان دوره آزمایشی، معلمان نتوانند گواهی نامه صلاحیت حرفه ای کسب نمایند، مهلت یاد شده حداکثر دو سال قابل تمدید است و چنانچه در این مدت گواهینامه صلاحیت حرفه ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است.

3- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر طی یک سال پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان بر اساس شیوه نامه ارزیابی و سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای اقدام نماید. این گواهی نامه لازمه انجام خدمت معلمی در بخش های دولتی و غیردولتی می باشد.

4- نظام رته بندی حرفه ای معلمان مبتنی بر چهار رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم مطابق شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان به شرح پیوست خواهد بود.

5- وزارت آموزش و پرورش نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان (راهکار 2-10 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) را طی یک سال اجرا نماید.

6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع اعتباری لازم برای اجرای نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان را به نحوی پیش بینی نماید که حقوق و مزایای آنان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده های کارکنان مشابه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر نباشد.

7- ضوابط و مقررات مرتبط با نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب نیروی انسانی حسب مورد به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد.

8- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در یک دوره زمانی سه ساله، ضمن اجرای زیرنظام های شش گانه مصوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای استقرار نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان نسبت به اصلاحات ساختاری و محتوایی در فعالیت های آموزشی و پرورشی شامل برنامه های درسی و آموزشی، محتوای آموزش، بهینه سازی فضا و تجهیزات مدارس، ارتقای نقش و اختیارات مدرسه و تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با رویکرد چابک سازی و پویا سازی بر اساس سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، سند بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور اقدام نماید.

9- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان به نحوی برنامه ریزی نماید که با ساماندهی تخصصی معلمان، جذب معلمان کارآمد و ارتقای شایستگی های آموزشی، تربیتی، اعتقادی و اخلاقی و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی آنان و بهبود مدیریت منابع و مصارف، موجبات افزایش کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش را فراهم نماید و صرفه جویی لازم در منابع حاصل گردد.

10- وزارت آموزش و پرورش موظف است در دوره های یک ساله، گزارش پیشرفت اجرای طرح را به هیئت وزیران ارائه نماید.

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام