کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

مجوز استخدام دانشجويان ورودي بهمن ۱۳۹۲ دانشگاه فرهنگيان (بخشنامه شماره ۰۲/۷۱۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش)

مجوز استخدام دانشجويان ورودي بهمن ۱۳۹۲ دانشگاه فرهنگيان (بخشنامه شماره ۰۲/۷۱۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش)

اداره كل آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام‌؛

در اجراي تبصره ۸ قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريسي و… مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۱ مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر احياي قانون متعهدين خدمت با توجه به نامه شماره ۲۸۳۴۸/۹۰/۲۲۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و نامه شماره ۲۳۸۹ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، مقتضي است نسبت به استخدام دانشجويان ورودي بهمن ۱۳۹۲ دانشگاه فرهنگيان از تاريخ مجوز مذكور (نامه شماره ۲۳۸۹- ۲۶/۱/۱۳۹۳) با رعايت بخشنامه شماره ۲۷۱۶۹۶/۷۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ساير مقررات مربوطه اقدام نمايند.

وحيد كيارشي- معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام