کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و نحوه ساماندهی نیروی انسانی و استخدام در آموزش و پرورش

طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و نحوه ساماندهی نیروی انسانی و استخدام در وزارت آموزش و پرورش (تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می‌گیرند، به ترتیب از (۱۵)، (۲۵)، (۳۵) و (۵۰)‌درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (۳)‌ ماده یاد شده) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.

۲- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویبنامه در سال ۱۳۹۴ تا میزان (۱۳.۵۰۰) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می‌شود.

۳- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۵ تا میزان (۳۵.۰۰۰) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی خواهد شد.

۴- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال، به دستگاه‌های دیگر معرفی نماید.

۵- وزارت آموزش و پرورش صرفاً در قالب ماده (۵۱)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن، صرفاً بر اساس تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام