کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

‌لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از‌طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان ‌(مصوب 17/9/1359 شورای انقلاب

لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‌اند از‌طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان (مصوبه مورخ 17/9/1358 شورای انقلاب)

‌لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‌اند از‌طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان كه در جلسه مورخ 1358/9/17 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ مي‌گردد.

‌ماده واحده

كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه از بدو استخدام براي خدمت معلمي استخدام شده و بعداً بر اساس نياز‌ وزارتخانه از 22 بهمن 1357 به بعد از وجودشان در مشاغل غير آموزشي استفاده شده است به شرط تمايل مي‌توانند از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان‌ كشور استفاده نمايند.

‌سوابق تجربي آنان چه در كادر آموزشي و چه در ساير رشته‌هاي شغلي كلاً جزء تجربه قابل قبول محاسبه و تفاوت ناشي از تغيير گروه شغلي آنان از‌تاريخ تصويب اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام