کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

نحوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷

نحوه افزایش حقوق و مزایا و تعیین پرداختی های کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش در سال 1397 (بخشنامه شماره 8/710 مورخ 23/2/1397 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان …

معاونت/ مرکز / کانون/ دفتر/ سازمان …

با سلام و احترام

تصویر مصوبه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16/02/1397 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست ارسال و اعلام می دارد:

1- ضریب حقوق سال 1397 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (1797 ریال) می باشد.

2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مستمر موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور در سال 1397 به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار ریال (11.230.000 ریال) و حداکثر حقوق این قبیل کارکنان، هفت برابر حقوق مذکور در این بند، به میزان هفتاد و هشت میلیون و ششصد و ده هزار ریال (78.610.000 ریال) خواهد بود.

تبصره- در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای فوق و ضریب تعدیل موضوع بند (4) این بخشنامه کمتر از دوازده میلیون (12.000.000 ریال) باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

3- مقامات و همترازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای شهر مراکز استانها، در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند.

4- به استناد جزء یک بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه 1397 کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این بخشنامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد.

 شناسنامه قانون | formul97

تبصره 1- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (2) ایثارگری، (3) سختی کار، (5) فوق العاده شغل و (10) فوق العاده ویژه، ماده (68) قانون مذکور است.

تبصره 2- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

5- امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 96 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره 1/145593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 22/288 به تاریخ 1/1/97 قابل احتساب است.

تبصره- به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

6- در اجرای ماده (74) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 کمک هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری، مبلغ 11.680.500 ریال قابل پرداخت می باشد.

7- مبلغ کمک هزینه عائله مندی به میزان 1.455.570 ریال و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند به مبلغ 377.370 ریال می باشد.

8- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده (13) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت خواهد بود.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شناسنامه قانون | pass1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام