آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

عدم پرداخت توأمان فوق‌العاده ویژه و مزایای رتبه‌بندی حرفه‌ای

اعطای همزمان فوق العاده ویژه و مزایای رتبه بندی حرفه ای برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش مجاز نیست (دادنامه 970997090600030 مورخ 31/2/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/484

دادنامه : 970997090600030

تاریخ: 31/2/97

* شاکی : آقای سیاوش عطایی

*طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور – وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه 710/24 مورخ 2/12/94 وزارت آموزش و پرورش

* متن مقرره مورد شکایت :

« بدیهی است آن دسته از کارکنانی که از مزایای این بخشنامه برخوردار می شوند ، مجاز به بهره مندی از بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 نمی گردند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً : این بند از بخشنامه مورد اعتراض ، بر خلاف بخشنامه شماره 230 شهید رجایی و لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند و مصوبه مورخ 17/9/1358 شورای انقلاب اسلامی است.

ثانیاً : مبنای قانونی تصویب نامه های مربوط به 25 درصد مشاغل تخصصی حـوزه سـتادی وزارت آموزش و پرورش و طـرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، یکی بر مبنای بند 1 مـاده 65 و دیگری بر مبنای بند 10 ماده 68 قـانون مدیریت خدمـات کشوری می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

وزارت آموزش و پرورش طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 593 مورخ 29/3/96 اختصاراً عنوان می نماید : 

هرچند به موجب مصوبات هیأت وزیران و مراجع صلاحیتدار برقراری فوق العاده های مذکور مجاز شمرده شده است ، مع الوصف این مراجع تصریحی بر پرداخت توأمان آنها ندارند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 848024 مورخ 24/8/95 برقراری توأمان طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان و فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را فاقد محمـل قانونی می داند. بنا بر مـراتب ذکر شده عبارت پایانی بخشنامه مـورد اعتراض مبنی بر مـجاز نبودن استفاده کنندگان از مزایای بخشنامه 123788 مورخ 25/6/94 به بهره مندی از مزایای تصویب نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 15/11/93 منبعث از نظریه سازمان امـور اداری و استخدامی کشـور می باشد و اقدام وزارت آموزش و پرورش صحیح و موافق مصوبات مذکور بوده است. 

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

بر اساس مندرجات متن بخشنامه مورد شکایت ، صرفاً پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به متصدیان مشاغل تخصصی آموزش و پرورش تجویز گردیده است. نظر به اینکه بهـره مندی توأمان از فوق العاده های ویژه مشاغل تخصصی و ضوابط رتبه بندی معلمان فاقد الزام قانونی می باشد و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی احراز نگردیده است ، مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام