کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

نحوه احتساب سوابق خدمت و اِعمال مدرک تحصیلی

ایجاد وحدت رویه و اجرای یکسان قوانین و مقررات در خصوص احتساب سوابق خدمت و اِعمال مدرک تحصیلی (بخشنامه شماره 14/710 مورخ 6/5/1397 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام؛

به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای یکسان قوانین و مقررات، مراتب ذیل جهت حسن اجرا ابلاغ می‌گردد:

1- به استناد بخشنامه شماره 230/1د مورخ 6/12/58 معلمانی که از بدو استخدام برای خدمت در سمت معلمی استخدام شده‌اند، در صورت انتصاب در مشاغل مصوب اداری آموزش و پرورش، سوابق تجربی آنان اعم از آموزشی و یا سایر مشاغل اداری (رشته‌های شغلی غیر از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان)، جزء تجربه آموزشی قابل محاسبه بوده و در صورت انتصاب مجدد در مشاغل آموزشی واحدهای آموزشی این مدت با رعایت سایر مقررات مشمول تقلیل ساعت تدریس نیز قرار خواهند گرفت.

2- کارکنانی که در ابتدای استخدام و یا ورود به وزارت آموزش و پرورش در مشاغل اداری اشتغال داشته و سپس متقاضی تغییر سمت و انتصاب در سمت‌های قابل تخیص در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان (دبیر، آموزگار و…) باشند پس از انتصاب در سمت آموزشی (برای مثال دبیری) بدواً در رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی در جدول حق شغل تخصیص و سپس روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی بالاتر آنان با تجه به مفاد تبصره 4 بند «الف» بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور‌ (ضوابط ارتقاء کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل) منضم به بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 و بر اساس ماده (4) دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره 1 ماده «یک» آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی معلمان کشور و با رعایت سایر ضوابط مربوط به ترتیب (با 2 سال  یا 2/5 سال تجربه آموزشی برحسب مدرک تحصیلی) به طبقه شغلی بالاتر و (با 3 سال تجربه آموزشی) به رتبه بالاتر ارتقا خواهند یافت.

لازم به ذکر است مزایای تبصره (6) بند «الف» و تبصره (2) جزء (1) بند «ب» بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 (تعجیل در ارتقاء رتبه و طبقه) صرفاً برای سوابق خدمت کارکنان بوده و در محاسبه سوابق تجربی افراد شاغل در مناطق مورد نظر ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

3- ایام خدمت تمام‌وقت کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی که به وزارت آموزش و پرورش منتقل و در مشاغل قابل تخصیص در طرح طبقه‌بندی معلمان انتصاب می‌یابند، جزء سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه می‌باشد، لیکن ایام مذکور به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) قابل محاسبه نمی‌باشد.

4- کارکنانی که بدواً در نهضت سوادآموزی با عناوین راهنمایی تحصیلی، آموزشیار، مربی امور آموزشی، راهنما مسئول و ناظر آموزشی خدمت نموده‌اند، در زمره مشمولین بخشنامه شماره 230/1د مورخ 6/12/58 قرار نمی‌گیرند.

5- بر اساس بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/94 اعمال تحصیلی جدید کلیه کارکنان اعم از ایثارگران و سایر کارکنان، منوط به رعایت شرایط احراز طرح‌های طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌ها اجرایی است که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی رسیده باشد، بنابراین اعمال مدارک تحصیلی کارکنانی که در شرایط احراز رشته شغلی پست مورد تصدی آنان، مدرک تحصیلی مورد نظر پیش‌بینی نشده باشد با طرح موضوع در کمیته سرمایه انسانی و عناوین مشابه قابل اعمال در احکام حقوقی آنان نخواهد بود.

6- با توجه به بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16/9/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ضوابط و مقررات، تمامی مدارکی که در یکی از مقاطع تحصیلی رسمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارزش علمی و بدون ذکر کلمه «معادل» صادر شود و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ملاک عمل قرار گیرد و دارای ارزش استخدامی بوده و دستگاه های اجرایی می توانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در وضعیت استخدامی کارمندان خود ملاک عمل قرار دهند. مدارک و گواهینامه هایی که فاقد شرایط فوق بوده و با الفاظ فوق الاشاره (آموزش عالی آزاد MB، DBA، تکمیلی، تخصصی، دوره های معادل سازی شده و …) صادر شده و یا صادر شوند، از ارزش استخدامی معادل با مقطع تحصیلی خاصی در نظام آموزش عالی کشور برخوردار نیست.

7- برای اعمال مدرک تحصیلی، ابتدا از مراجع ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و… اسعلام و پس از اطمینان از صحت و سقم مدرک تحصیلی صادره، نسبت به اعمال آن با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام گردد.

8- رعایت مفاد بخشنتامه شماره 27/710 مورخ 23/5/91 برای فارغ التحصیلان دوره های آموزشی بلند مدت، همسطح مقاطع تحصیلی رسمی، مانند؛ سازمان مدیریت صنعتی «مبنی بر اینکه پذیرش و شرکت در دوره های آموزشی موصوف تا تاریخ 6/3/91 صورت گرفته باشد» الزامی است.

9- دانشجویان متعهد خدمتی که در فاصله زمانی سال های 1369 الی 1378 فارغ التحصیل شده اند، لیکن به دلیل عدم وجود مجوز استخدامی جذب نشده اند و به همین علت برای آنان فاصله خدمتی ایجاد گردیده است در اجرای رأی شماره 153 مورخ 12/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ایام تحصیل و فاصله خدمتی ایجاد شده قابل محاسبه بوده و رأی مزبور بر اساس مفاد بند 2 بخشنامه شماره 212720 مورخ 20/10/94 دفتر وزارتی قابل تسری به فارغ التحصیلان قبل و بعد از تاریخ مزبور و دانش آموزان دانشراها نخواهد بود. ضمناً مطابق نظریه شماره 94697/10/200 مورخ 26/10/88 امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ایام بلاتکلیفی به لحاظ عدم اشتغال به عنوان تجربه مربوط قابل احتساب نمی باشد.

10- همکاران فرهنگی که قبل از ورود به دانشسراهای عالی و دانشگاه های تربیت معلم به خدمت نظام وظیفه اعزام شده اند و به لحاظ قبولی در دانشگاه ها و متعهد شدن از ادامه سربازی خودداری نموده اند به موجب ماده (34) قانون استخدام کشوری و ماده (105) قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره خدمت نظام وظیفه عمومی اعم از دوره ضرورت و یا دوره احتیاط به عنوان خدمت قابل قبول دولتی از نظر بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد و ملاک اقدام، مدت خدمت انجام شده می باشد که مراتب به تأیید حوزه نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و یا یگان ترخیص کننده قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است احتساب خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، صرفاً مدت خدمت قانونی است که فرد خدمت نموده و مواردی که منجر به کسر خدمت وظیفه گردیده، مانند سوابق خدمت بسیج، کسر خدمت فرزند رزمنده، تشویقی و… به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل محاسبه نمی باشد.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام