آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

آیین‌نامه اجرایی استخدام نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (تصویب‌نامه شماره 79795/ت56610هـ مورخ 30/6/1398 هیئت وزیران)

 دانلود مصوبه در فرمت پی‌دی‌اف

وزارت آموزش و پرورش- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/6/1398 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامخی کشور (با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری مجلس شورای اسلامی) و به استناد بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1397-، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1397-

2- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

3- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

4- دانشگاه: دانشگاه فرهنگیان

5- مربیان پیش دبستانی: افرادی که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با یکی از مراکز پیش‌دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش‌دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌اند و برابر اسناد، مدارک ثبت و احرازشده، از محل اعتبارات دولتی حق‌الزحمه دریافت نموده‌اند.

6- حق‌التدریسان غیرمستمر: افرادی که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق‌التدریس آزاد با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته، دارای شناسه حق‌التدریس صادره از سوی آموزش و پرورش بوده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده‌اند.

7- آموزشیار نهضت سوادآموزی: فردی که با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی، از سال 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.

8- آموزش‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزی: آموزش دهندگانی که از سال 1379 تا قبل از سال 1392 به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.

9- مشمولین: افراد اشاره شده در بندهای (5)، (6)، (7) و (8).

ماده 2- استخدام مشمولین پذیرفته‌شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص‌یافته در قانون بودجه سالانه، با شرط بکارگیری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و براساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود، صورت می‌پذیرد. ضمنا نقل و انتقال این افراد قبل از (۱۰) سال امکان‌پذیر نیست.

ماده 3- افراد موضوع این آیین‌نامه، براساس بند (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان و با رعایت ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام می شوند.

ماده 4- مشمولین موضوع بندهای (5) و (6) ماده (1) این آیین‌نامه پس از شرکت در دوره آموزشی یکساله در دانشگاه، در رشته های شغلی دبیری، آموزگاری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی با رعایت شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره، با رعایت ماده (2)‌این آیین‌نامه و رعایت قوانین و مقررات گزینش، استخدام خواهند شد.

ماده 5- مشمولین مووضع بندهای (7) و (8)‌ماده (1) این آیین‌نامه پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت برگزار می شود؛ با رعایت ماده (2)‌این آیین‌نامه، پس از موفقیت در دوره یکساله آموزشی در دانشگاه، قبولی در آزمون پایان دوره و با رعایت قوانین و مقررات گزینش تا پایان قانون برنامه ششم توسعه استخدام خواهند شد.

تبصره 1- با توجه به نیاز وزارت در شغل آموزگاری، آزمون داخلی موضوع این ماده صرفاً در رشته آموزگار ابتدایی توسط وزارت برگزار خواهد شد. مواد آزمون داخلی در دو بخش عمومی و تخصصی توسط وزارت تعیین می‌شود.

تبصره 2- ‏‏پس از برگزاری آزمون داخلی به منظور تعیین حدنصاب، نمرات به تفکیک بخش عمومی و تخصصی محاسبه‌شده و حدنصاب، معادل پنجاه درصد (%۵۰) نمره کل آزمون (با ارزش وزنی چهل درصد (%۴۰) برای مواد عمومی آزمون و شضت درصد (%۶۰) برای مواد تخصصی آزمون) است. افرادی که نتوانند حدنصاب لازم را اخذ نمایند از فرآیند استخدام در آموزش و پرورش حذف شده،‌ضمن اینکه کسب حدنصاب لازم در آزمون داخلی به منزله استخدام در آموزش و پرورش تلقی نشده و استخدام افراد دارای حد نصاب، با در نظر گرفتن نیاز در سقف مجوزهای تخصیص‌یافته و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور (طبق شیوه‌نامه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه) با رعایت تقدم براساس امتیازات فضلی خواهد بود.

ماده 6- مشمولان مواد (4) و (5) این آیین‌نامه که نمره قبولی در آزمون پایان دوره و داخلی را کسب نمی‌کنند به همکاری آنان با آموزش و پرورش خاتمه داده می شود.

ماده 7- مدت زمان دوره های آموزشی موضوع این آیین‌نامه، یک‌سال آموزشی بوده و محتوای دوره و نحوه اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد.

تبصره 1- مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی بر عهده دانشگاه فرهنگیان بوده و شرکت‌کنندگان در طول دوره تابع ضوابط  دوره‌های موضوع ماده (28) اساسنامه آن دانشگاه خواهند بود.

تبصره 2- دانشگاه فرهنگیان موظف است در اجرای این دوره‌ها از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (اعم از نیروی انسانی، فضا و امکانات آموزشی) استفاده کند و مجاز به توسعه تشکیلات و امکانات و افزایش نیروی انسانی در این خصوص نمی‌باشد.

تبصره 3- دوره‌های آموزشی مربوط، فاقد هرگونه ارزش استخدامی و علمی به عنوان دوره های تحصیلی سطوح بالاتر بوده و کلیه واجدان شرایط شرکت در این دوره ها صرف‌نظر از مدرک تحصیلی (اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) ملزم به گذراندن دوره هستند.

ماده 8- هزینه های مربوط به برگزاری دوره های آموزشی در مدت دوره براساس تعرفه های مصوب وزیر آموزش و پرورش برعهده مشمولان است.

ماده 9- برای مدت زمان حضور مشمولان در دوره آموزشی، حقوق و مزایا تعلق نمی گیرد و مدت دوره نیز جزو سنوات خدمت محسوب نمی شود.

ماده 10- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مطلب مرتبط:

– قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام