کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف (تصویبنامه شماره 61/ت5523هـ مورخ 5/1/1398 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/12/1397 به پیشنهاد شماره 244940 مورخ 27/12/1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (31) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395-، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، ناحی و محلات مختلف را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395-.

ب- استقرار: تأسیس، راه اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

پ- محلات: مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکناش خود را اهل آن می دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری است.

ت- مناطق: محدوده هایی که در شهرهای بزر از به هم پیوستن چند محله، تشکیل می شود و همچنین روستاهای موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها -مصوب 1384-.

ث- شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (3) قانون.

ج- شورای نظارت: حسب مورد شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه موضوع ماده (3) قانون.

چ- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری ارایه می کند و ماهیت غیرتجاری دارد.

ح- مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تأسیس مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی را دریافت می کند.

خ- مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت های فنی (ناخوانا در متن اصلی….) … آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای، کار و دانش و آموزشگاه اختلالات یادگیری، پژوهش سرا دانش آموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه.

د- مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می شود و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره.

تبصره- تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوب (422) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16/4/1377 و مصوبه جلسه (699) شورای عالی آموزش و پرورش -مصوب 1382-)، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت های آموزشی شغلی به استناد ماده (5) مصوبه (483) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (111) قانون کار -مصوب 1369- و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده 2- تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان است.

تبصره 1- در صورت اعتراض مؤسسان در این خصوص، موضوع در شورای نظارت بالاتر قابل طرح و رسیدگی است.

تبصره 2- شعاع دسترسی و حد فاصل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با یکدیگر و یا مدارس دولتی، بر اساس دوره های تحصیلی و جنسیت دانش آموزان و سایر موارد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای سیاست گذاری تهیه و تصویب و به تأیید وزیر آموزش و پرورش می رسد.

ماده 3- استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در معابر و بن بست های با عرض کمتر از هشت متر و در بن بست های با طول بیش از سی متر ممنوع است.

ماده 4- استقرار مدارس و مارکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین نامه صورت می گیرد.

ماده 5- امکان (عرصه و اعیان) در اختیار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ساعات آموزشی باید صرفاً جهت استفاده دانش آموزان مدارس یا ثبت نام شدگان مراکز و مطابق با مجوز اخذ شده مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده 6- بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) موضوع بخشنامه شماره 576749 مورخ 31/3/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

ماده ۷- 

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام