کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه سرباز معلم سال 1402

بخشنامه سرباز معلم سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۵/۷۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش

به تجویز ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای بند «الف» تبصره ماده ۶۶ الحاقی فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مأمور به دستگاه های دولتی و غیرنظامی، ابلاغی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با عنایت به مجوز شماره ۰۲۱۷۷/۱۵/۲۲۱۳ مورخ ۷/۳/۱۴۰۲ ستاد کل نیروهای مسلح، سهمیه آن استان برای جذب و سازماندهی مشمولین وظیفه مأمور به وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ به شرح جدول پیوست اعلام می گردد. مقتضی است با رعایت کامل ضوابط مندرج در شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

بخشنامه سرباز معلم سال ۱۴۰۲

الف) صرفاً داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (با اولویت حداکثری جذب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد)، مشروط به دارا بودن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها ۱/۴/۱۴۰۲ باشد، پس از ارائه درخواست کتبی، مجاز به ثبت نام می باشند (تاریخ اعزام ۱/۴/۱۴۰۲).

تذکرات:

۱- مشمولینی که تاریخ اعزام آنها ۱/۵/۱۴۰۲ و ۱/۶/۱۴۰۲ می باشند پس از درخواست کتبی خود و موافقت آن اداره کل، بایستی به دفاتر (پلیس+۱۰) مراجعه و درخواست تعجیل ارائه نموده برگه آماده به خدمت به تاریخ اعزام ۱/۴/۱۴۰۲ دریافت و به آموزش و پرورش تحویل نمایند در غیراینصورت امکان پذیرش امریه میسور نخواهد بود.

۲- به منظور جلوگیری از ثبت نام همزمان متقاضیان طرح امریه سرباز وظیفه در آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی و هدر رفت سهمیه تخصیصی، ضروری است در هنگام ثبت نام ضمن اخذ تعهد از داوطلب، نسبت به دریافت و ضبط اصل برگه سبز اعزام به خدمت وی و درج آن در پرونده ایشان تا زمان اعلام نتایج نهایی اقدام و از دریافت تصویر برگه های اعزام و گواهی های دیگر، تحت هر شرایطی خودداری گردد.

ب) در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری شماره ۳۵۱-۱/۱/ع/س مورخ ۴/۳/۱۴۰۲ دوجانبه فی ما بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ضمن همکاری با سپاه استانی در شناسایی، جذب، ساماندهی و استفاده از خدمت مشمولان سربازی، اولویت با بسیجیان فعال و همچنین بسیجیان دارای کارت تکمیلی باشد.

پ) به جهت رعایت عدالت در فرایند جذب سرباز معلم؛ فرم امتیازبندی بر اساس مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت شغل معلمی با تأیید کارگروه راهری توسعه مدیریت استان تهیه و توسط متقاضیان تکمیل گردد؛ شایسته است سرباز معلمین بر حسب نیاز و سهمیه تخصیصی از بین افراد ثبت نامم شده و بر اساس امتیازات فضلی انتخاب گردند.

ت) ضمن تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مدارس استثنایی، از پذیرش رشته های مرتبط با پیراپزشکی (ارتوپدی، فوریت های پزشکی و…) خودداری شود.

ث) جذب و بکارگیری معلمان وظیفه با اولویت در مقطع آموزش ابتدایی و در کلاس های درس و واحدهای آمزشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امکان پذیر می باشد، لذا از بکارگیری افراد مذکور در بخش های اداری، مدارس مناطق شهری و مرکز استان خودداری گردد.

ج) فهرست و مدارک داوطلبان واجد شرایط و حائز امتیاز لازم (بر اساس فرم امتیازبندی طراحی شده در آن اداره کل)، حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ در اختیار هسته محترم گزینش استان قرار گرفته و هماهنگی لازم در این خصوص انجام گیرد.

تذکر: در برگه درخواست تعهد فرد مبنی بر پذیرش به شرط تأیید هسته گزینش درج گردد.

چ) فهرست افراد منتخب مطابق سهمیه تخصیصی برابر فایل اکسل پیوست شماره (۱) حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ به مرکز برنامه ریزی و امور اداری به صورت مکتوب اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور و ارسال اسامی پذیرفته شدگان به ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچگونه جذب جدید (حتی به عنوان جایگزین افراد رد گزینش شده)، پذیرفته نشده و سهمیه مصرف شده قابل جایگزین نمی باشد.

ح) به دلیل ضیق وق و ضرورت هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسته شدن سامانه های مربوط، جهت تسریع در انجام فرایند مذکور تصویر نامه اداری به همراه فایل اکسل از طریق ایمیل اداره استخدام (est@medu.ir) ارسال شود.

خ) اعزام پذیرفته شدگان به مراکز آموزش نظامی، در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۲ انجام خواهد گرفت، لذا در این خصوص اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته و قبل از اعزام نیز برگه های اعزام افراد کنترل گردد. (مدت دوره آموزش نظامی بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح ۲ ماه می باشد.)

ملاحظات اجرایی:

۱- داوطلبان می‌بایست در هنگام ثبت نام، فرم درخواست، تعهدنامه مربوطه و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش را نیز تکمیل، به همراه ۲ قطعه عکس و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و تصویر مدرک تحصیلی معتبر تحویل مسئول ثبت نام نمایند. این فرم ها پس از فهرست برداری با نامه رسمی به هسته گزینش استان ارائه گردد و درج عنوان به شرط تأیید هسته گزینش در برگه درخواست الزامی می باشد.

۲- داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی و روانی، متناسب با شغل معلمی برخوردار باشند.

۳- مدت خدمت در برنامه سرباز معلم، ۲ سال (۲۴ ماه) تمام است؛ لذا مشمولینی انتخاب می شوند که کسر خدمت ندارند و باید در این خصوص به استناد بند ۳۱ ماده ۱ فصل سوم موضوع بخشنامه ۴۶۵۱۵/۵۳۲۱۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهور از متقاضیان تعهد اخذ گردد (فرم پیوست). ضمناً به استناد نامه شماره ۹۷۶۵۶/۱۲۴/۱/۲۲۱۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ ستاد کل نیروهای مسلح متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن، در صورت موافقت اداره کل استان محل خدمت، ملزم به جبران خسارات مطابق با سند تعهد مأخوذه فوق الذکر می باشند. همچنین وفق نامه شماره ۹۸۸۵۱۴/۱۲/۱/۲۲۱۳ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، ترخیص سرباز معلمان به دلیل اعمال کسر خدمت در حین سال تحصیلی مقدور نمی باشد.

تبصره ۱: با عنایت به بند ۴۶ از فصل سوم دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مأمور به دستگاه های غیرنظامی، کارکنان وظیفه مأمور در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل در حین انجام خدمت دوره ضرورت نخواهند بود و دستگاه به کارگیرنده مجاز به مکاتبه در این خصوص جهت ادامه تحصیل نخواهند بود.

تبصره ۲: ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت سربازی در آموزش و پرورش تحت هر عنوان ممنوع است و انجام خدمت ضرورت سربازی در آموزش و پرورش هیچگونه حق استخدامی و یا اشتغال برای افراد ایجاد نمی نماید.

۴- اشتباه در ثبت مشخصات پذیرفته شدگان (به ویژه کدملی)، موجب حذف ایشان گردیده و مسئولیت آن به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان است (در هنگام درج کد ملی در فیلد مربوط در فایل اکسل برای جلوگیری از بروز اشکال در کدهای ملی که با “صفر” آغاز می شوند فرم text استفاده گردد).

۵- اگر مشمول قبلاً درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی کرده باشد، سازمان وظیفه عمومی اعزام وی را لغو می نماید و از لیست سرباز معلمان کنار گذاشته می شود. لازم است این افراد، در مهلت ثبت نام، نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند.

۶- در هنگام ثبت نام متقاضیان متأهل، اطلاعات افراد تحت پوشش (فرزند و همسر) به منظور صدور دفترچه درمانی (در صورت پذیرش نهایی) اخذ و مطابق با فرم اکسل شماره (۲) بعد از معرفی افراد از یگان خدمتی (معاونت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان) ارسال گردد.

۷- با توجه به نیاز مناطق آموزش و پرورش رعایت شرایط احراز شغل مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان الزامی می باشد.

۸- اولویت پذیرش با افرادی خواهد بود که علاوه بر داشتن کارت بسیج، دارای معدل بالاتر در مقطع تحصیلی مربوط نیز باشند، حداقل معدل افراد می بایست در دوره کارشناسی ۱۴ باشد.

(جدول زمان بندی فرایند اجرایی جذب سرباز معلم در سال ۱۴۰۲)

برنامه‌ریزی و ثبت نام مشمولین اعزام ۱/۴/‍۱۴۰۲ ۸/۳/۱۴۰۲
بررسی هسته گزینش یک‌ماه از تاریخ صدور بخشنامه
ارسال لیست مشمولین منتخب در سقف سهمیه اعلامی به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ۱۳/۳/۱۴۰۲
پذیرش و ساماندهی بعد از اتمام دوره آموزش و شروع دوره مهارت آموزی ۱/۶/۱۴۰۲
درخواست رکورد جهت اخذ کد پرسنلی افراد پذیرش شده نهایی و صدور احکام ۱/۶/۱۴۰۲
ارسال اطلاعات و مشخصات تغییرات عائله مندی و اولاد مشمولین و ارسال به مرکز در قالب فایل متنی ۱/۶/۱۴۰۲

صادق ستاری فرد- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام