کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

لزوم فوریت در انتقال حق بیمه سنوات خدمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه یا تعیین بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیررسمی کارکنان بعد از استخدام رسمی کارکنان (بخشنامه شماره 4/710 مورخ 26/01/98 وزارت آموزش و پرورش)

لزوم فوریت در انتقال حق بیمه سنوات خدمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه یا تعیین بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیررسمی کارکنان بعد از استخدام رسمی کارکنان (بخشنامه شماره 4/710 مورخ 26/01/98 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ سازمان/ کانون/ دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

پیرو بخشنامه‌های شماره 17/710 مورخ 8/11/1396 و 12/710 مورخ 30/3/1397 در خصوص محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی کارکنان، مقتضی است دستور فرمایید؛ به منظور جلوگیری از تضییع حق همکاران محترم از نظر تحمیل هزینه به محض استخدام رسمی کارمند و اشتراک وی در صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به انتقال حق بیمه سنوات خدمت قبلی کارمند و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه و یا تعیین بدهی کسور متعلقه (مطابق مقررات موضوعه) اقدام عاجل به عمل آید و از موکول نمودن این مهم به سنوات بعد و یا زمان بازنشستگی خودداری نمایند.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام