کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه اجرایی ماده (38) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ (در حال تصویب در هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی ماده (۳۸) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 31 اردیبهشت 1398

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه ای که روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت با حضور اعضای کمیسیون امور ا جتماعی و دولت الکترونیک برگزار شد، آیین نامه اجرایی ماده (۳۸) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ پس از چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب اعضا رسید.

خبر مورخ 26 مهر 1396

با توجه به ابلاغ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی طی نامه شماره 127670 مورخ 15 /10 /1396 به وزارت آموزش و پرورش و براساس ماده (38) این قانون که مقرر می دارد :” آیین نامه این قانون ، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرایی خاصی مقررشده ، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد.” وزارت مزبور در اجرای ماده فوق الذکر ، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (38) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارایه کرده است.

شناسنامه قانون | 52 676

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام