کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (مصوب جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه

به‌منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندۀ کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامۀ «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده ۱: شخصیت حقوقی و نام

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه اداره می‌شود. نام سازمان عبارت است از «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که از این پس در این اساسنامه به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود.

ماده ۲: هدف

هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی.

ماده ۳: وظایف

1-    شناسایی و فراهم آوردن زمینه‎های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانش‎آموزان در سراسر کشور

2-    برنامه‌ریزی مناسب برای حضور دانش‎پژوهان کشور در عرصه‎های علمی پژوهشی جهانی

3-    تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل‌بستگی ملی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

4-     هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر برای رفع نیازها و اولویت‌های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور

5-    شناسایی؛ حمایت و استفاده از روش‌های بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ‌التحصیلان سمپاد

6-    حمایت از پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

7-    آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

8-     تألیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه‌ای آموزشی برای ارتقاء سطح علمی معلمان و دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

9-    کمک به تأمین امکانات مادی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده‌های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان

ماده 4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

1-    هیئت امنا.

2-    رئیس سازمان.

ماده 5: هیأت امنا

هیأت امنا، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینۀ تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیأت امنا بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده 6: ترکیب هیأت امنا

1-    وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امنا)

2-    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان

3-    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

4-    دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

5-    معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

6-    رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان

7-    یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

8-    دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

9-    رئیس سازمان (دبیر هیأت امنا)

10 الی 13- دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی(ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیئت امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد مذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می‌شوند.

ماده 7: وظایف هیأت امنا

1-    تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود

2-    تعیین خط مشی‎های سازمان

3-    بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترازنامۀ سالانۀ سازمان

4-    تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان

5-    بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به‌ویژه مدارس استعدادهای درخشان

6-    تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

7-    نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه‌های مصوب

8-    پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

9-    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست‌کم سه نفر از اعضای هیأت امنا ارائه شده باشد.

10-    انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8:

جلسات عادی هیئت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیأت امنا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق‌العادۀ هیأت امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امنا و یا سه نفر از اعضای هیأت امنا و با دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می‌شود.

ماده 9:

مصوبات هیأت امنا، با امضای رئیس هیأت امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ماده 10: رئیس سازمان

رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1-    اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا

2-    نصب و عزل در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3-    تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا

4-    تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا

5-    نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

6-    حفظ و حراست اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

7-    ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیئت امنا

8-    ارائۀ ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیأت امنا

9-    پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امنا و پی‌گیری آن پس از تأیید هیئت امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10-    پی‌گیری و اجرای سایر مصوبات هیأت امنا

11-    امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور مالی

ماده ۱2: بودجه و منابع مالی

بودجه سازمان از محل ردیف‌های بودجه کل کشور و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تأمین خواهد شد.

تبصره۱: سازمان می‌تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه‌های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.

تبصره۲: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانۀ خود را برای کمک به سازمان اختصاص دهند.

تبصره ۳: هدایای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش‌نهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا از دانش‌آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می‌شود اخذ می‌گردد، به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین‌نامۀ مالی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده13: معافیت از مقررات عمومی

سازمان براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده14: اموال و دارایی‌ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امنا برسد.

ماده 15:

به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تأمین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد نیاز، باشگاه دانش‎پژوهان جوان به‌صورت موسسه‎ای غیر دولتی و هیأت امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تأسیس و اداره خواهدشد.

ماده ۱6: اصلاح یا تغییر اساسنامه

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:

1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 17:

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسۀ 813 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

حسن روحانی

مقررات مرتبط:

– عدم ابطال بند یک مصوبه شورای عالی اداری موضوع: ادغام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با باشگاه دانش پژوهان جوان (دادنامه شماره 9709970906010307 مورخ 17/9/1397 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام